Verschil tussen weefsels en organen

WEEFSELS versus ORGANEN

De studie van de structuur en functie van het menselijk lichaam wordt anatomie en fysiologie genoemd. Kennis van de structuren en functies van het lichaam stelt ons in staat om te zien hoe ons lichaam reageert op een prikkel. De wetenschappelijke discipline die zich richt op de structuur van het lichaam wordt anatomie genoemd en bestrijkt een breed scala aan onderzoeken, waaronder de processen waarmee deze structuren worden ontwikkeld, de vorm van structuren en hun microscopische organisatie. Een andere kanttekening is dat de wetenschappelijke studie die zich richt op de functies en processen van levende wezens bekend staat als fysiologie. In de fysiologie is het van vitaal belang te weten dat structuren altijd dynamisch en nooit constant zijn. Het voorspellen en begrijpen van de reactie van het lichaam op stimuli en het herkennen van hoe ons systeem zich aanpast aan wisselende omstandigheden binnen een beperkt bereik van waarden in een voortdurend veranderende omgeving, zijn de belangrijkste doelen in de fysiologie. Het menselijk lichaam is zonder twijfel een zeer complexe entiteit, omdat de structuur altijd het structurele organisatieniveau volgt. Het menselijke lichaam kan op zeven structurele niveaus worden bestudeerd, beginnend met de chemische structuur, waar er interactie is tussen atomen, en eindigt met het niveau van het organisme, maar we zullen alleen de verschillen tussen weefsels en organen bespreken en onderscheiden.

Een weefsel wordt gedefinieerd als een verzameling van vergelijkbare cellen met vergelijkbare functies en structuren plus de extracellulaire materialen die tussen cellen worden gevonden. Histologie is de microscopische studie van de structuren van weefsels. Weefsels hebben vier basisclassificaties: bindweefsel, spierweefsel, epitheelweefsel en zenuwweefsel. Weefsels waarvan de functie is om cellen en andere weefsels met elkaar te verbinden, worden bindweefsels genoemd. Dit bepaalde type weefsel biedt structuur en ondersteuning aan het lichaam door zijn raamwerk; het wordt ook gekenmerkt door grote hoeveelheden extracellulaire matrix waardoor cellen niet van elkaar kunnen worden losgemaakt. Spierweefsel heeft het vermogen om in te korten of samen te trekken waardoor beweging mogelijk is. Deze samentrekking wordt mogelijk gemaakt door de contractiele eiwitten die in deze spiercellen worden aangetroffen. Aangezien spierweefsels kleine draden lijken, worden ze ook spiervezels genoemd. Epitheelweefsel bedekt het gehele lichaamsoppervlak en vormt klieren zoals de huid of het buitenoppervlak van het lichaam en de voeringen van de holtes. Epitheliaal weefsel bestaat voornamelijk uit cellen die heel weinig extracellulaire vloeistoffen daartussen bevatten. Zenuwweefsel is verantwoordelijk voor het controleren en coördineren van de activiteiten van het lichaam. Zenuwweefsel geeft elektrische impulsen door naar en van de hersenen en het ruggenmerg voor bewegingen.

Anderzijds bestaat een orgaan uit clusters van twee of meer weefsels die voor een of meer veel voorkomende functies werken.Een orgaan komt na weefsels op structureel niveau. De ogen, het hart, de nieren, de lever en de huid zijn enkele voorbeelden van de organen in het lichaam. Het grootste bekende orgaan in ons lichaam is de huid.

Enkele opmerkelijke verschillen tussen weefsels en organen zijn de volgende: Aangezien een orgaan is samengesteld uit verzamelingen van soortgelijke weefsels; daarom is een orgaan groter dan weefsels. Bovendien kan een orgaan verschillende taken en functies uitvoeren in complexiteiten terwijl weefsels een enkele of eenvoudige taak kunnen uitvoeren. Ook het feit alleen dat een orgel blijkbaar groter is dan een weefsel is een implicatie dat het meer energie of ATP nodig heeft om zijn taken uit te voeren. Ten slotte zijn organen veel herkenbaarder dan weefsels.

SAMENVATTING:

1. Een weefsel is een verzameling van vergelijkbare cellen met vergelijkbare functies en structuren, terwijl een orgaan is samengesteld uit clusters van twee of meer weefsels die functioneren voor een of meer veel voorkomende functies.

2. Een orgaan is groter dan weefsels.

3. Een orgaan kan verschillende taken en functies uitvoeren in complexiteiten, terwijl weefsels een enkele of eenvoudige taak kunnen uitvoeren.

4. Organen hebben meer energie of ATP nodig om hun functies uit te voeren.

5. Organen zijn veel herkenbaarder dan weefsels.