Verschil tussen benchmark en basislijn

Benchmark vs Baseline

Verschil tussen benchmark en basislijn is dat benchmark de prestaties van een bedrijf met de beste praktijken in de industrie vergelijkt; basislijn is het opzetten van een kader voor elk project start, dat kan worden gebruikt als basis voor implementatie. Beide deze technieken zijn prestatie meetinstrumenten. In dit artikel worden deze twee concepten, benchmark en basislijn geanalyseerd.

Wat is benchmark?

Benchmark is een specifieke standaard of reeks normen die gebruikt worden bij het evalueren van de prestaties van het bedrijf of het niveau van kwaliteitsnormen. Benchmarking is een meting die gebruikt wordt om de bedrijfspositie te vergelijken met een ander goed presterend bedrijf binnen de industrie.

In de organisatorische context vergelijken managers de prestaties van hun producten of processen met hun concurrenten en de beste in de klasbedrijven en hun interne activiteiten die vergelijkbaar zijn met hun activiteiten. Bedrijven gebruikte benchmarking naar

• Verbeter de bedrijfsprestaties door verschillende methoden te identificeren om productontwerpen en operationele efficiënties te verbeteren.

• Bepaal de relatieve kostenpositie om de mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

• Integreer de beste praktijken in de bedrijfsactiviteiten om concurrentievoordeel te behalen.

• Verhoog de mate van organisatorisch leren dat nieuwe ideeën brengt in het bedrijf en vergemakkelijkt het delen van ervaringen.

Wat is de basislijn?

Een basislijnbeoordeling is een cruciaal element in onderzoek en planning en in elk monitoring en evaluatie kader. Baseline evaluaties worden uitgevoerd voordat u een bepaalde taak start om de veranderingen van de interventie te onderzoeken. Het is opgericht als basis voor het vergelijken van de situatie voor en na de interventie voor een specifieke taak.

De basislijn is een concept dat vaak gebruikt wordt in projectmanagement. In een project verwijst de basislijn naar de initiële kosten, omvang en schema van het project. De basislijn is vastgesteld voordat een bepaald project begint. Het is een soort kader waarbinnen te allen tijde kan worden verwezen tijdens de uitvoering van het project.

Wanneer de projectsponsor een wijziging aanvraagt ​​of de leden van de team identificeren dat het project een specifieke verandering vereist, moeten de basis documenten dienovereenkomstig worden gewijzigd. Voordat u het project afsluit, onderzoeken de teamleden het basisdocument om te controleren of aan de projectspecificaties is voldaan.

Wat is het verschil tussen benchmark en basislijn?

• Benchmark en basislijn zijn prestatie meetinstrumenten die in bedrijfsorganisaties worden gebruikt.

• Benchmark vergelijkt de bedrijfsprestaties met concurrenten of collega's terwijl de basislijn de prestaties vergelijkt met zijn eigen historische prestaties.

• Benchmark is handig om zowel positieve als negatieve implicaties te meten. Als de bedrijfsprestatie afneemt ten opzichte van de trend dan kunnen de problemen worden onderzocht of anders de prestaties van de onderneming verbeterd kunnen worden door de beste praktijken op te nemen.

• De basislijn is vastgesteld voor het starten van een project en kan als referentie gebruikt worden bij het implementeren van het project.