Verschil tussen sociale stratificatie en sociale differentiatie

Sociale Stratificatie tegen Sociale Differentiatie

Het verschil tussen sociale stratificatie en maatschappelijke differentiatie is subtiel, aangezien deze beide nauw verwante termen zijn. Bij het spreken van de samenleving, en ook in de discipline van de sociologie, heeft u wellicht gehoord van de termen, sociale stratificatie en sociale differentiatie. In de samenleving worden mensen gecategoriseerd op basis van hun inkomen, beroep, sociale status en andere factoren. Deze categorisatie wordt sociaal stratificatie genoemd. Sociale differentiatie verwijst daarentegen naar het onderscheid tussen individuen en groepen, gebaseerd op verschillende factoren, zoals biologische, sociaal-economische verschillen, wat leidt tot de toewijzing van specifieke rollen en status in de maatschappij. Via dit artikel laten we de verschillen tussen deze twee concepten in de diepte onderzoeken.

Wat is sociale stratificatie?

Als we aandacht besteden aan de samenleving, worden mensen verdeeld en ingedeeld in verschillende groepen op basis van hun inkomen, rijkdom, beroep, status en soortgelijke factoren . Dit heet sociale stratificatie. Volgens de rijkdom, het beroep en de status van een bepaald individu wordt hij in een sociale klas geplaatst. Sociale stratificatie kan in alle samenlevingen worden gezien of het een zeer moderne samenleving is, of een andere traditionele samenleving. Dit is een gevolg van sociale ongelijkheid.

Als we de moderne samenleving waarnemen, zijn er voornamelijk drie sociale lessen. Zij zijn de bovenklasse, de middelste klas en de lagere klasse. Hoewel dit model in de meeste samenlevingen is aangenomen, waren er in het verleden andere modellen van sociale stratificatie. Bijvoorbeeld in Azië werden mensen gestratificeerd op basis van het kaste systeem.

In de discipline van de sociologie is sociale stratificatie een van de belangrijkste thema's die worden behandeld over sociale ongelijkheid. Karl Marx en Max Weber presenteerden een theoretisch kader waarmee sociale stratificatie begrepen kan worden. Volgens Marx is de maatschappij gestratificeerd in twee klassen in alle samenlevingen. Hij kijkt naar elke samenleving als een wijze van productie. In ieder geval zijn er twee groepen, de haves en de have-nots. Hij geloofde dat de economie de belangrijkste factor was in het creëren en onderhouden van sociale ongelijkheid en stratificatie. Weber's ideeën, daarentegen, zijn een beetje anders. Hij geloofde dat anders dan de economische factor, er zijn andere factoren die sociale stratificatie beïnvloeden.Hij presenteerde drie hoofdfactoren. Zij zijn de klasse, de macht en de status.

Een middenklasse familie

Wat is Social Differentiatie?

Sociale differentiatie verwijst naar het onderscheid tussen individuen of sociale groepen op basis van verschillende factoren zoals biologische en sociaal-economische verschillen , op basis waarvan het individu of de groep toegewezen wordt aan verschillende rollen en status in de samenleving. Sociale differentiatie leidt tot ongelijkheid, stratificatie en zelfs bepaalde ideologieën en vermogensverschillen. In de sociologie worden verschillende soorten differentiaties ingevoerd. Sommige van deze typen zijn stratificerende differentiatie, functionele differentiatie, segmentaire differentiatie, enz. Diverse sociologen zoals Durkheim, Simmel, Luhmann zijn geïnteresseerd in het bestuderen van sociale differentiatie. De sleutelverbinding tussen sociale differentiatie en sociale stratificatie is dat sociale differentiatie kan leiden tot sociale stratificatie. Bijvoorbeeld, het verschil tussen mannen en vrouwen resulteert in een ongelijke behandeling voor de twee geslachten. Deze stratificatie in de samenleving is een gevolg van differentiatie.

Sociale differentiatie van mannen en vrouwen kan leiden tot sociale stratificatie

Wat is het verschil tussen sociale stratificatie en sociale differentiatie?

Sociale stratificatie:

Sociale stratificatie is wanneer mensen zijn verdeeld en ingedeeld in verschillende groepen op basis van hun inkomen, rijkdom, beroep, status en soortgelijke factoren.

Sociale Differentiatie: Sociale differentiatie is het onderscheid tussen individuen of sociale groepen, gebaseerd op factoren zoals biologische en sociaal-economische verschillen die leiden tot de toewijzing van verschillende rollen en status in de samenleving.

Kenmerken van sociale stratificatie en sociale differentiatie: Attentie:

Sociale stratificatie:

In de sociale stratificatie wordt aandacht besteed aan sociale lessen.

Sociale Differentiatie: Bij sociale differentiatie wordt aandacht besteed aan individuen en zelfs groepen.

Natuur: Sociale Stratificatie:

Sociale stratificatie is veel complexer. Het gaat om vermogensverschillen, rijkdom en status.

Sociale Differentiatie: Sociale differentiatie kan zelfs resulteren door biologische verschillen. Uiteindelijk leidt sociale differentiatie tot sociale stratificatie.

Images Courtesy: Middeleeuwse familie door Sarvodaya Shramadana Movement (CC BY 2. 0)

Dagestani man en vrouw via Wikicommons (Publiek domein)