Verschil tussen Invoke en Evoke

Sleutelverschil - Invoke vs Evoke

Invoke en roep zijn twee werkwoorden die vaak door veel Engelse leerlingen misbruik worden gemaakt. Er is echter een groot verschil tussen oproepen en oproepen in termen van hun betekenis en gebruik. Oproep betekent om iets naar het bewustzijn te brengen, terwijl er middelen worden ingeroepen om een ​​godheid of geest in gebed of als getuige aan te roepen. Het belangrijkste verschil tussen oproepen en oproepen is dat oproepen een meer direct en actief werkwoord zijn dan oproepen.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat betekent betekenis
3. Wat betekent de betekenis
4. Vergelijking naast elkaar - Invoegen vs Evoke
5. Samenvatting

Wat betekent betekenis?

Invoke betekent in principe iets aan te vragen, met name hulp of bijstand. Dit werkwoord wordt doorgaans gebruikt als verwijzing naar de hulp van een hogere kracht, zoals een godheid. Het Oxford-woordenboek definieert het werkwoord oproepen als "aanroepen (een godheid of geest) in gebed, als getuige of inspiratie" en het Amerikaanse erfenis woordenboek definieert het als "aan te roepen (een hogere kracht) voor hulp, ondersteuning of inspiratie". De volgende voorbeeldzinnen helpen u deze betekenis duidelijker te begrijpen.

De oude priester roep de Heilige Geest om hulp.

Zijn handen strekken, de shaman riep de godin van de oorlog aan.

De priesters hield een religieuze ceremonie om de godheid aan te roepen. Invoke kan ook betekenen om iets te steunen of te rechtvaardigen.

Hij noemde de naam van Henry II om zijn punt te bewijzen.

De gevangene riep zijn recht op een advocaat aan.

Figuur 1: Voorbeeldzin van Invoke -

"De oude man heeft de beschermende geesten opgeroepen". Wat betekent Evoke?

Evoke betekent in principe iets te herinneren aan de bewuste geest. Evoke wordt meestal gebruikt met betrekking tot geheugen of emoties. De Amerikaanse erfenis woordenboek definieert roepen als "in gedachten te houden, zoals door suggestie, associatie of verwijzing" en de Oxford Dictionary definieert het als "brengen of herroepen (een gevoel, geheugen of beeld) naar de bewuste geest". Kijk naar de volgende zinnen om de betekenis van dit werkwoord duidelijker te begrijpen.

Zijn gepassioneerde woorden hebben de lelijke herinneringen van de oorlog opgewekt.

John's comic act ontwierp gelach van iedereen.

Haar lied ontwierp herinneringen aan de kindertijd.

Zijn verhaal kon de sympathie van het publiek oproepen.

De woorden van de kleine jongen werpen een glimlach op mijn gezicht.

In vergelijking met het aanroepen, is het oproepen niet zo direct of actief. Evocatie van iemand's herinneringen en emoties is vaak een onwillekeurige actie, terwijl aanroeping een opzettelijke actie inhoudt.

Figuur 2: Voorbeeldzin van Evoke -

"De oude foto's hebben gelukkige herinneringen van je jeugd opgewekt. " Wat is het verschil tussen Invoke en Evoke?

- diff Artikel Midden voor Tabel ->

Invoke vs Evoke

Invoke betekent iets aan te vragen, met name hulp of bijstand.

Evoke betekent iets te herinneren aan de bewuste geest. Gebruik
Invoke wordt vaak gebruikt in verband met een hogere kracht of autoriteit.
Evoke wordt gebruikt met betrekking tot geheugen of emoties. Directheid
Het werkwoord roept op is meer direct en actief dan oproepen.
Evoke is niet zo direct of actief als aanroepen. Intention
Invoke verwijst naar een opzettelijke actie.
Evoke verwijst naar een spontane werking. Samenvatting - Invoke vs Evoke

Er is een verschil tussen aanroepen en oproepen, hoewel sommige mensen hen verwisselbaar gebruiken. Evoke wordt meestal gebruikt met herinneringen, afbeeldingen en emoties, terwijl het aanroepen wordt gebruikt met een hogere kracht. Bovendien is het opzetten of aanroepen van een hogere macht een opzettelijke actie, terwijl het oproepen van herinneringen of gevoelens meer spontaan is.