Verschil tussen CBT en DBT

CBT vs DBT

CBT en DBT verwijzen naar twee soorten therapeutische methoden die gebruikt worden in counseling en psychologie die sommige verschillen hebben tussen hen. Op psychologisch gebied bestuderen de psychologen de mentale processen en het gedrag van de mens. Door middel van counseling trachten de psychologen en counsellers de praktische kennis praktisch te gebruiken, aangezien zij cliënten in een verscheidenheid van zaken begeleiden en bijstaan. Laten we eerst deze twee therapeutische methoden definiëren. CBT verwijst naar de cognitieve gedragstherapie. DBT verwijst naar dialectische gedragstherapie. Via dit artikel laten we de verschillen tussen deze twee therapieën onderzoeken.

Wat is CBT?

Zoals hierboven vermeld, staat CBT voor Cognitieve Gedragstherapie . CBT kan worden gebruikt voor een reeks psychische aandoeningen en aandoeningen zoals depressie, verslaving, angst en fobieën. Dit wijst erop dat het wordt gebruikt voor specifieke problemen. Door deze therapie worden de gedachten en gevoelens van de cliënt bestudeerd, zodat het de raadgever en de cliënt in staat stelt de gedragspatronen van de cliënt te begrijpen.

CBT is een zeer populaire therapeutische methode in counseling psychologie, vooral omdat het niet alleen effectief is maar ook op korte termijn. Via de CBT kan de klant maladaptief gedrag identificeren en dit gedrag veranderen. Bij cognitieve gedragstherapie krijgt het individu begrip van zijn probleem. Dit verhoogt zijn bewustzijn van destructief gedrag en ook manieren om dit gedrag te behandelen.

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit een aantal therapieën. Hier zijn enkele voorbeelden voor CBT.

  • Multimodale Therapie
  • Cognitieve Therapie
  • Rational Emotive Behavior Therapy

Laten we nu richten op de verschillende stappen die in CBT moeten worden gevolgd. Ten eerste helpt de begeleider de klant om het probleem te begrijpen. Het is belangrijk te vermelden dat dit een gecombineerde inspanning van de klant en de adviseur is. Als tweede stap ligt de nadruk op gedragspatronen die bijdragen tot het reeds geïdentificeerde probleem. Als laatste stap werkt de cliënt met de counselor om het maladaptieve gedrag te veranderen en nieuwe gedragspatronen te leren. DBT is echter een beetje anders dan CBT.

Basic Tenents of CBT

Wat is DBT?

DBT staat voor Dialectische Gedragstherapie . Dit werd gevonden door de psycholoog Marsha Linehan. Oorspronkelijk werd DBT gebruikt om mensen te behandelen die last hebben van Borderline Personality Disorder. Nu is het uitgebreid en wordt ook gebruikt voor andere psychische aandoeningen zoals eetstoornissen, PTSD of Post Traumatic Stress Disorder.Psychologen geloven dat de basis voor DBT ligt in de cognitieve gedragstherapie. In deze zin is het een wijziging en een verbetering van CBT.

Deze therapie richt zich vooral op psychosociale aspecten. Zo is de emotionele stimulatie van sommige mensen in verschillende situaties (in relaties, met vrienden en familie) veel hoger dan wat normaal wordt beschouwd. Dit kan resulteren in emotionele schommelingen zoals extreme boosheid. Door middel van DBT worden de nodige vaardigheden geïntensiveerd, zodat het individu op deze manier effectief kan omgaan met deze emotionele schommelingen.

DBT heeft twee componenten. Zij zijn de individuele sessies en ook de groepssessies . Het hebben van groepsessies is een extra voordeel voor het individu omdat het hem in staat stelt specifieke vaardigheden te leren. In DBT zijn er vier hoofdstukken vaardigheden opgenomen. Zij zijn,

  • Reality acceptance
  • Interpersoonlijke effectiviteit
  • Emotionele regulering
  • Mindfulness

Dit blijkt duidelijk dat CBT en DBT verschillende therapieën zijn, hoewel de basis voor DBT in CBT ligt.

Dialectische gedragstherapie cyclus

Wat is het verschil tussen CBT en DBT?

Definities van CBT en DBT:

CBT: CBT heeft betrekking op de cognitieve gedragstherapie, die een effectieve, korte termijn therapeutische methode is in counselingpsychologie.

DBT: DBT verwijst naar dialectische gedragstherapie, die een categorie van cognitieve gedragstherapie is. Het is een wijziging en een verbetering van CBT.

Kenmerken van CBT en DBT:

Foundation:

Voor DBT ligt de basis in CBT.

Belangrijkste focus:

CBT: CBT richt zich vooral op het identificeren en veranderen van het maladaptieve gedrag.

DBT: In DBT kan de focus in sommige situaties wat moeilijk zijn. Vandaar dat het zich richt op de acceptatie van die functies die niet kunnen worden gewijzigd.

Gebruik:

CBT: CBT wordt gebruikt voor allerlei mentale condities.

DBT: DBT wordt meestal gebruikt voor Borderline Personality Disorder, eetstoornissen, posttraumatische stressstoornis en een paar meer aandoeningen.

Images Courtesy:

  1. Basic Tenents of CBT door Urstadt (CC BY-SA 3. 0)
  2. Dialectische Gedrags Therapie Cyclus via Wikicommons (Publiek Domein)