Verschil tussen kasstroom- en fondsstroomoverzicht

Belangrijkste verschil - Cash Flow vs Fund Flow Statement

De beschikbaarheid van geld / fonds is een vitaal aspect voor de routine overleving van het bedrijf. Kasstroomoverzicht en fondsoverzicht zijn twee sleutelopdrachten die door bedrijven zijn opgesteld. Echter, deze twee uitspraken worden vaak verward omdat het doel van beide is om de beschikbaarheid van geld / fonds in de organisatie aan te tonen. Het belangrijkste verschil tussen het kasstroomoverzicht en het fondsoverzicht is dat kasstroomoverzicht een verklaring is dat de kasinvloei en -uitstroom voor een boekjaar registreert, terwijl fondsoverzicht is een aanwijzing die wordt gebruikt om te beoordelen de verandering in de financiële positie van een bedrijf tussen twee boekhoudperioden die de instroom en het uitvloei van fondsen aantonen.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is een kasstroomoverzicht
3. Wat is een Fund Flow Statement
4. Vergelijking naast elkaar - Cash Flow vs Fund Flow Statement
5. Samenvatting

Wat is een kasstroomoverzicht?

Kasstroomoverzicht is een verklaring waarin de kasinvloei en -uitstroom voor een boekjaar worden geregistreerd. Cash is een van de belangrijkste activa van een bedrijf voor de vloeiende routineoperaties en is de meest vloeibare. Liquiditeit is van vitaal belang voor zowel de overleving als de lange termijn winstgevendheid van het bedrijf. Transacties in het kasstroomoverzicht worden opgenomen op een contante ontvangstbewijs of een betaling i. e. , in contantenbasis.

Er zijn 3 hoofdtypes activiteiten opgenomen in het kasstroomoverzicht

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

In dit gedeelte worden de contanten opgenomen die voortkomen uit routine operationele activiteiten.

E. g. Verkoop van goederen, contant geld ontvangen van debiteuren

Kasstroom uit Investeringsactiviteiten

Contant uit aankoop of verkoop van activa worden opgenomen als beleggingsactiviteiten.

E. g. Geld ontvangen uit verkoop van materiële vaste activa, kortlopende leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In dit gedeelte van de verklaring worden de kasinvloei en -uitstroom van beleggers ontvangen.

E. g. Uitbetaald rente, uitbetaald dividend

Hieronder vindt u het formaat van het kasstroomoverzicht.

Nadat het kasbalans is geïdentificeerd, kan het bedrijf beslissingen nemen over het beheer van geld. Als er een kasoverschot bestaat (positief kasbalans), kunnen kortlopende beleggingen worden beschouwd als extra inkomen.Als er sprake is van een kasstekort (negatief kasbalans) is het nodig om te overwegen om geld te storten om de activiteiten op een soepele manier verder te zetten.

Wat is een Fund Flow Statement?

Fondsstroomoverzicht is een verklaring die wordt gebruikt om de veranderingen in de financiële positie van een bedrijf te beoordelen tussen twee boekhoudperioden die de instroom en uitstroom van fondsen aantonen. Deze verklaring is opgesteld op basis van periodieke opbrengsten en registreert de bronnen en toepassingen van fondsen.

Bronnen

Deze verwijzen naar de invloeden van de fonds aan de organisatie.

E. g. uitgifte van aandelen, verkoop van vaste activa

Toepassingen

Toepassingen omvatten de fondsuitvloeiingen van de organisatie.

E. g. Terugkoop van aandelen, aankoop van vaste activa

In tegenstelling tot het kasstroomoverzicht is de fondsoverzicht niet een onderdeel van de gepubliceerde jaarrekening; Dus zijn voornamelijk voor interne doeleinden voorbereid. Het geeft de financiële status van een organisatie weer en functioneert als een nuttig vergelijkingsinstrument tussen twee boekhoudperioden. Het helpt ook bij het begrijpen van de variabiliteit in de activa, passiva en eigen vermogen van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen Cash Flow en Fund Flow Statement?

Kasstroomoverzicht vs Fondsoverzicht

Kasstroomoverzicht is een verklaring waarin de kasinvloei en -uitstroom voor een boekjaar worden geregistreerd. Fondsstroomoverzicht is een verklaring die wordt gebruikt om de veranderingen in de financiële positie van een bedrijf te beoordelen tussen twee boekhoudperioden die de instroom en uitstroom van fondsen aantonen.
Basis van de boekhouding
De registratie van transacties vindt plaats in contantenbasis in kasstroomoverzicht. De registratie van transacties vindt plaats in accrual basis in het fondsoverzicht.
Componenten
Inkomen en uitstroom van kasmiddelen worden in kasstroomoverzicht gerapporteerd. Fondsoverzicht rapporteert bronnen en toepassingen van fondsen.
Gebruik
Kasstroomoverzicht is een gepubliceerd financieel overzicht, dus wordt gebruikt door een aantal externe stakeholders. Fondsstroomoverzicht is opgesteld voor intern doel, zoals voornamelijk gebruikt door managers.

Samenvatting - Cashflow Statement vs Fund Flow Statement

Het verschil tussen cashflow en fondsoverstromingsoverzicht hangt voornamelijk af van de componenten die bij elke verklaring zijn verbonden. Kasstroomoverzicht registreert de instroom en uitstroom van geld terwijl de fondsoverzicht de bronnen en toepassingen van fondsen rapporteert. Deze uitspraken zijn een indicatie van de cashpositie en financiële status van de organisatie respectievelijk. Netto kaspositie en fondspositie wordt van vitaal belang voor alle soorten organisaties voor het plannen van toekomstige operationele en investeringsactiviteiten.

Referentie:
1. Heakal, Reem. "Wat is een kasstroomoverzicht? "Investopedia. N. p. , 04 mei 2017. Web. 09 mei 2017..
2. "Cash flow statements. "Kasstroomoverzichten | Studenten | ACCA Global | ACCA Global. N. p. , n. d. Web. 09 mei 2017..
3. Batra, Karan. "Funds Flow Statement: Betekenis en hoe te bereiden."Chartered Club. N. p. , 27 februari 2017. Web. 09 mei 2017..
4. "Voorbereiding van fondsenstromenverklaring (met specimen). "YourArticleLibrary. com: de volgende generatie bibliotheek. N. p. , 03 juli 2015. Web. 08 mei 2017..