Verschil tussen biotische en abiotische factoren

Belangrijkste verschil - Biotische vs Abiotische Factoren

Ecosysteem is een biologische gemeenschap waarin levende organismen en lichamelijke Omgevingen zijn met elkaar verbonden. Het kan beschouwd worden als een complex netwerk dat veel interacties met elkaar heeft. Het omvat alle levende dingen, hun interacties en alle niet levende dingen in het milieu. Het is de basis voor de energiestroom en biogeochemische cycli. Elk organisme in het ecosysteem heeft zijn eigen niche en een rol om te spelen voor het bestaan ​​van het ecosysteem. Ecosysteem heeft twee belangrijke componenten genaamd biotische component en abiotische component. Ze worden ook wel biotische factor en abiotische factor genoemd. Biotische factor van het ecosysteem omvat alle levende organismen terwijl abiotische factor alle niet-levende dingen in het ecosysteem omvat. Dit is het belangrijkste verschil tussen biotische en abiotische factoren.

INHOUD

1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat zijn biotische factoren
3. Wat zijn abiotische factoren
4. Side by Side Comparison - Biotische vs Abiotische Factoren in Tabular Form
5. Samenvatting

Wat zijn biotische factoren?

Het woord biotische verwijst naar het levende organisme. Vandaar dat de biotische factoren van een ecosysteem betrekking hebben op alle levende organismen in het ecosysteem. Het omvat planten, dieren, vogels, schimmels, bacteriën, protozoa, enz. Al deze organismen werken samen in een ecosysteem. Deze levende organismen zijn grotendeels afhankelijk van de abiotische factoren van het ecosysteem. De kleine biotische eenheid van een ecosysteem is soort. Het succes of het mislukken van een soort hangt af van de aanpassingen van die soort, de concurrentie en de beschikbare middelen in het ecosysteem. Verschillende soorten in de gemeenschap interageren met elkaar voor de middelen in het milieu. Wanneer de middelen beperkt zijn, blijven alleen de bevoegde soorten in het milieu, en worden ze gekozen door natuurlijke selectie.

Biologische organismen in een ecosysteem laten complexe interacties zien zoals symbiose, parasitisme, mutualisme, concurrentie, predatie, enz.

Figuur 01: Biotische factoren van het ecosysteem

Wat zijn abiotische factoren?

Abiotische factor is een belangrijk onderdeel van een ecosysteem. Het omvat alle niet-levende dingen die aanwezig zijn in het ecosysteem. Niet-levende fysieke en chemische elementen behoren tot de abiotische component. Abiotische factoren zijn zonlicht, zuurstof, waterstof, stikstof, fosfor, temperatuur, water, bodem, mineralen, andere gassen, zoutgehalte, vochtigheid, wind, enz.Abiotische factoren zijn afgeleid van atmosfeer, lithosfeer en hydrosfeer. Abiotische factoren zijn een essentieel onderdeel van een ecosysteem, omdat de biotische factor van het ecosysteem volledig afhankelijk is van de abiotische factor. Abiotische factor is echter niet afhankelijk van de biotische factor. Het vormt de basis voor interacties tussen levende organismen van het ecosysteem. Als een abiotische factor in het ecosysteem beperkt is, beïnvloedt het de stabiliteit van het ecosysteem en de soort. Bijvoorbeeld, als water in een vijver (ecosysteem) wordt verwijderd, worden alle waterorganismen aangetast.

Figuur 02: Abiotische factor van een ecosysteem - Water

Wat is het verschil tussen biotische en abiotische factoren?

- diff Artikel Midden vóór Tabel ->

Biotische vs Abiotische Factoren

Biotische factoren zijn de levende organismen van een ecosysteem. Abiotische factoren zijn de niet-levende componenten van een ecosysteem.
Voorbeelden
Biotische factoren omvatten planten, bacteriën, schimmels, vogels, wormen, dieren, enz. Abiotische factoren omvatten zonlicht, water, lucht, chemische elementen, mineralen, bodem, temperatuur, enz. Afhankelijkheid
Biotische factoren zijn afhankelijk van de abiotische factoren.
Abiotische factoren zijn niet afhankelijk van biotische factoren. Aanpassingen
Biotische factoren aanpassen aan het milieu.
Abiotische factoren veranderen niet of aanpassen aan het milieu. Samenvatting - Biotische vs Abiotische Factoren

Ecosysteem kan worden gedefinieerd als alle levende en niet-levende componenten van een bepaald geografisch gebied. Alle levende organismen gevonden in een ecosysteem staan ​​bekend als biotische factor en alle niet-levende componenten worden beschouwd als abiotische factoren. Dit is het belangrijkste verschil tussen abiotische en biotische factoren. Abiotische en biotische factoren van een ecosysteem hebben betrekking op elkaar. Biotische factor hangt af van de abiotische factor van het ecosysteem. Wanneer de abiotische en biotische componenten goed worden gebalanceerd, blijft het ecosysteem stabiel.

Download PDF Versie Biotische vs Abiotische Factoren

U kunt de PDF-versie van dit artikel downloaden en gebruiken voor offline doeleinden zoals per citat notities. Gelieve hier PDF-versie downloaden Verschil tussen biotische en abiotische factoren.

Referenties:

1. “Ecosystem. "Wikipedia. Wikimedia Foundation, 07 juni 2017. Web. Beschikbaar Hier. 13 juni 2017.

2. "Verschil tussen abiotische en biotische. " Verschil tussen. N. p. , 15 december 2016. Web. Beschikbaar Hier. 13 juni 2017.
3. "Biotisch en Abiotisch - Belang van Biotische & Abiotische Factoren. "Biologie. Byjus Classes, 30 november 2016. Web. Beschikbaar Hier. 13 juni 2017.
Image Courtesy:

1. "Common Clownfish" - Gefotografeerd door Jan Derk (Public Domain) via Commons Wikimedia

2. "Overlander Falls" Door Guenter Wieschendahl - Selfmade-Eigenaufnahme (Public Domain) via Commons Wikimedia