Verschil tussen Alveoli en Nephron

Alveoli versus Nephron

zijn. Zowel de longblaasjes als de nefron zijn vitale functiegebieden van het menselijk lichaam. Het belangrijkste verschil is dat de longblaasjes de belangrijkste functionele eenheden van de longen zijn, terwijl de nefron de hoofdeenheid van de nier is. De longblaasjes zijn die luchtzakken waar kooldioxide en zuurstof worden uitgewisseld en getransporteerd. In de eenheid van de longblaasjes kun je weefsels vinden die de hormonen, enzymen en andere pulmonaire surfactanten aanmaken. Aan de andere kant fungeert het nefron als die eenheid die de concentratie van water in het menselijk bloed behoudt dat de productie, het bloeddrukniveau en de zuurgraad regelt. Uiteindelijk zal de eenheid fungeren als het filter voor menselijke afvalstoffen en urine. Als de longblaasjes fungeren als het filter voor lucht, fungeert het nefron als dat systeem dat het bloed filtert, voedingsstoffen opneemt en water en afvalstoffen afscheidt.

In de structuur verschijnen de longblaasjes als een eenheid met twee niveaus die wordt geleverd met elastische vezels en haarvaten die afronden naar een mandbeschrijving. De haarvaatjes van de alveoli strekken zich naar buiten toe uit van de belangrijkste longslagader en ader. Deze vertakkingen fungeren als die bron die bloed drijft dat ofwel met zuurstof is gevuld ofwel zuurstof die is uitgeput in het hart of in de longen. Ondertussen verschijnt de nefron met zowel het nierlichaam als de niertubulus. Deze twee hoofdstructuren helpen bij het reinigen en filteren van het bloed dat naar verschillende delen van het lichaam zal worden getransporteerd. Het nierlichaam is het primaire deel dat het bloed filtert en het niertubulus zal fungeren als dat systeem dat de voedingsstoffen in het lichaam zal opnemen.

De Alveoil heeft één hoofdbestanddeel, de oppervlakteactieve stof, dat helpt bij het filteren van de lucht in het ademhalingssysteem. Dit onderdeel helpt over het algemeen bij de stabilisatie van de longblaasjes of de luchtzakken die het sterker maken en instorten voorkomen. Als de oppervlakteactieve stof niet aanwezig is, zal het lichaam de longen niet goed uitzetten wanneer een persoon inademt. De Nephron is samengesteld uit drie hoofdcomponenten. Deze delen zijn de glomerulus, de Bowman-capsule en de lange niertubulus. Als het bloed de nier binnenkomt, zal de renale slagader het naar de Bowman-capsule brengen waar geselecteerde lichaamsvoedingsstoffen worden geresorbeerd en de ongewenste worden overgebracht naar de urine.

In wezen zijn de longblaasjes dat functionele structuren die het menselijk lichaam helpen het ademhalingsproces is terwijl de nephron het systeem helpt bij de uitscheiding van afvalstoffen uit het lichaam. Beide zijn essentiële elementen van het lichaam die, als ze beschadigd raken, de interne stromen van het menselijk lichaam verstoren.

Samenvatting:

1. De longblaasjes worden in de longen gevonden terwijl de nefron in de nieren wordt aangetroffen.
2. De longblaasjes helpen het ademhalingssysteem terwijl het nefron fungeert als de functionele eenheid voor het endocriene systeem.
3. De longblaasjes hebben één zeer essentieel onderdeel dat de oppervlakteactieve stof wordt genoemd, terwijl de nefron drie belangrijke secties heeft om zijn functie te ondersteunen.
4. De longblaasjes ondersteunen het filteren van de lucht terwijl het nefron het filterproces van het bloed ondersteunt.