Verschil tussen huidig ​​rendement en rendement tot looptijd

Huidig ​​rendement vs Opbrengst naar looptijd

Een obligatie is een vorm van een schuld beveiliging die in de markt wordt verhandeld en heeft veel kenmerken, looptijden, risico en retourniveaus. Een typische obligatiehouder (kredietgever) heeft recht op een rentevoet van de kredietnemer. Deze rente staat bekend als een 'rendement' en wordt ontvangen door de kredietgever afhankelijk van de looptijd en de rentevoet die in de markt voorkomt. In dit artikel wordt verwezen naar de twee vormen van opbrengst; 'huidige opbrengst' en 'rendement tot volwassenheid' (YTM) duidelijk de verschillen tussen de twee benadrukken.

Wat is het huidige rendement?

Een actuele opbrengst is de rentevoet die aan de obligatiehouder is betaald in de huidige periode. De huidige opbrengst weerspiegelt niet de waarde van het houden van de obligatie tot zijn looptijd. Bijvoorbeeld, als ik een obligatie met een nominale waarde van $ 1000 kocht, met een opbrengst van 5% en het voor een jaar vastgehouden, zou ik tegen het einde van het jaar de nominale waarde van $ 1000 ontvangen, plus mijn rente van 5% voor het houden van de obligatie voor een jaar (in het veronderstellen dat er geen renteveranderingen zijn ontstaan ​​tijdens deze periode). De huidige opbrengst wordt berekend door de jaarlijkse kasstromen te verdelen tegen de marktprijs; daarom zal fluctuatie in de marktprijzen de huidige rendement van een obligatie sterk beïnvloeden.

Wat is rendement tot volwassenheid (YTM)?

Opbrengst naar looptijd (YTM) is ook een rentevoet in verband met obligaties, maar weerspiegelen het volledige rendement dat de obligatiehouder zal ontvangen tot de looptijd van de obligatie. De berekening van de YTM is ingewikkelder dan de huidige opbrengst aangezien het een aantal variabelen omvat, zoals de nominale waarde van de obligatie, de couponrente, de marktprijs en de vervaldatum. De YTM geeft een schatting van de totale opbrengsten aan de obligatiehouder, aangezien het moeilijk is om de koers nauwkeurig te voorspellen op welke couponbetalingen die door de obligatiehouders ontvangen worden, opnieuw worden geïnvesteerd door fluctuaties in de marktkoersen. De relatie tussen de obligatieprijs en YTM is een omgekeerde relatie, en wanneer de YTM de prijs van de obligatieverhoging toeneemt en omgekeerd.

Huidig ​​rendement vs Opbrengst naar looptijd

Huidige opbrengst en YTM geven de obligatiehouder een idee van de rendement die kan worden verwacht, indien de obligatie wordt gekocht. Deze twee vormen van belang zijn verschillend van elkaar, omdat de huidige opbrengst de rente is die in de huidige periode is betaald en de YTM weerspiegelt het totale rendement naar de obligatiehouder om de obligatie te houden tot vervaldag. In tegenstelling tot de huidige opbrengst houdt het YTM rekening met het herinvesteringsrisico (het tarief om de couponontvangsten te herinvesteren). Voorts wordt een obligatie met een hogere YTM dan de huidige opbrengst ervan gezegd tegen korting te verkopen (wanneer de prijs van de obligatie afneemt, neemt de YTM toe) en een obligatie die een lagere YTM heeft dan de huidige opbrengst, zal tegen een premie verkopen .Wanneer de YTM en de huidige opbrengst gelijk zijn, wordt de obligatie gezegd te verkopen tegen 'par' (nominale waarde).

Wat is het verschil tussen Huidig ​​rendement en opbrengst tot volwassenheid ?

• Een typische obligatiehouder (kredietgever) heeft recht op een rentevoet van de kredietnemer. Deze rente staat bekend als 'rendement' en wordt ontvangen door de kredietgever afhankelijk van de looptijd en de rentevoet die in de markt voorkomt.

• Een huidige opbrengst is de rentevoet die aan de obligatiehouder is betaald in de huidige periode. De huidige opbrengst weerspiegelt niet de waarde van het houden van de obligatie tot zijn looptijd

• Opbrengst naar looptijd (YTM) is ook een rentevoet verbonden aan obligaties, maar weerspiegelen het volledige rendement dat de obligatiehouder zal ontvangen tot de looptijd van de obligatie en houdt rekening met het herbeleggingsrisico van de couponontvangsten.