Verschil tussen aan boord en aan boord

Belangrijkste verschil - Boord vs Aan boord

Boord en aan boord zijn twee woorden die gemakkelijk kunnen worden verward. Beide deze woorden worden vaak gebruikt als het gaat om treinen, schepen, vliegtuigen en andere personenauto's. Het sleutelverschil tussen boord en aan boord is dat aan boord wordt gebruikt om de toegang in een personenauto te omschrijven, terwijl aan boord wordt gebruikt om te verwijzen naar de situatie of positie van iets in een personenauto.

Wat betekent aan boord?

Aan boord kan worden gebruikt als een voorzetsel of een bijwoord. Dit woord wordt typisch gebruikt met betrekking tot treinen, schepen, vliegtuigen of andere personenauto's. Het kan dezelfde betekenis geven als aan of in.

Aan boord als voorzetsel

We hebben het schip in het buitenland geklommen, volgens de instructies van de kapiteins.

Het kostte haar wat tijd om te beseffen dat ze de verkeerde trein in het buitenland heeft geklommen.

Hoeveel zeilers waren aan boord van dat schip toen ze uit deze haven varen?

Aan boord als bijwoord

De trein ging van het spoor af, waardoor 56 passagiers aan boord kwamen.

De kapitein verwelkomde alle aan boord.

Het vliegtuig stortte neer en dreef 145 passagiers aan boord.

Figuratief Betekenis

Aan boord kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar een vermelding in of in een groep, vereniging of organisatie. Dit heeft een vrij figuratieve betekenis. Bijvoorbeeld

Dit is haar eerste promotie sinds hij aan boord kwam.

Hij kwam aan boord als privé-secretaris van de voorzitter.

Weet je hoeveel passagiers aan boord waren van dat cruiseschip als het de haven verliet?

Wat betekent aan boord?

Aan boord is een bijvoeglijk naamwoord dat iets beschrijft of beschikbaar is aan boord van een vliegtuig, schip of andere voertuigen.

Het vliegtuig wordt gecontroleerd door een boordcomputersysteem.

Zijn nieuwe auto kwam uit met een boordcomputer- en computersysteem.

Hij bestelde maaltijden uit de voedseldiensten aan boord.

Zijn auto kwam met een gloednieuw onboard muziek systeem.

Het alarmsysteem aan boord trekt zodra een onbevoegde persoon in de controlekamer komt.

Aan boord vs Aan boord

Aan boord is ook geschreven als aan boord. Aan boord is geschreven als één woord, zolang het gebruikt wordt als een bijvoegsel dat iets wijzigt. Alle bovenstaande voorbeelden zijn op deze manier geschreven. Het kan als aan boord geschreven worden (twee woorden) wanneer het niet als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt. Bijvoorbeeld,

Roken is niet toegestaan ​​aan boord.

Er waren geen vrouwtjes aan boord.

Het restaurant aan boord was groot genoeg om tegelijkertijd alle 200 passagiers te serveren.

Wat is het verschil tussen aan boord en aan boord?

Betekenis:

Aan boord: In of op treinen, schepen, vliegtuigen of andere personenauto's.

Aan boord: Beschikbaar of gelegen op treinen, schepen, vliegtuigen of andere personenauto's.

Gebruik:

Aan boord: Aan boord wordt de toegang tot een personenauto beschreven.

Aan boord: Aan boord wordt gebruik gemaakt van de situatie of positie van iets in een personenauto.

Grammatische categorie:

Aan boord: Aan boord kan worden gebruikt als bijwoord of voorzetsel.

Aan boord: Aan boord wordt voornamelijk gebruikt als bijvoeglijk naamwoord.

Figuratief Betekenis:

Aan boord : Boord wordt ook in figuurlijke zin gebruikt. (Ex: Ingang in een organisatie)

Aan boord: Aan boord wordt geen beeldvorming gebruikt.

Image Courtesy:

"830876" (Public Domain) via Pixabay

"123059" (Public Domain) via Pixabay