Verschil tussen balans en winst en verlies

Balansoverzicht ten opzichte van winst en verlies

De winst- en verliesrekening van een bedrijf en de balans moeten worden voorbereid om te komen tot een duidelijk beeld van de financiële stabiliteit van de onderneming. Het is essentieel om op te merken dat de twee betrekking hebben op zeer uiteenlopende verklaringen van financiële informatie, met significante verschillen in de gegevens die in elk van deze gegevens zijn opgenomen. De twee zijn echter in elkaar gerelateerd doordat de saldi in de balans direct worden beïnvloed door veranderingen in de financiële informatie die in de winst- en verliesrekening is opgenomen. Het volgende artikel geeft de lezer een duidelijk inzicht in de verschillen tussen de twee verklaringen, in termen van welke informatie zij over het bedrijf en de verschillen in de gegevens die onder elke verklaring worden opgenomen, uitbeelden.

Wat is een balans?

De balans van een onderneming bevat essentiële informatie over de vaste activa van de onderneming (zoals apparatuur, contanten en debiteuren), kortlopende en langlopende verplichtingen (betalingen op bankrekeningen en bankleningen) en kapitaal (eigen vermogen ). De balans is op een specifieke datum berekend, dus de woorden 'bij' bovenaan het blad. Bijvoorbeeld, als ik voor 30 oktober 2011 een balans opschrijft, schrijf ik 'op 30 oktober 2011' op de kop van de verklaring om aan te tonen dat de in de balans opgenomen informatie een momentopname is van de firma's financiële situatie op die datum. Balans sheets zullen informatie geven over hoe een bedrijf haar financieringsbehoeften bereikt, met meer schuld of kapitaal, en kan dienen als indicator voor voorzorg als het bedrijf overmatige leningen verwerft buiten hun terugbetaalmogelijkheid.

Wat is winst en verlies?

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de financiële prestaties van de onderneming en geeft informatie over de verschillende transacties en activiteiten, uitgaven, inkomsten en winst die uitbetaald en verdiend zijn. De winst en het verlies geeft de lopende financiële gegevens en inkomsten weer die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten gedurende de financiële periode. De winst en verlies registreert gegevens over reeds uitbetaalde uitgaven en reeds ontvangen inkomsten. De opgenomen winst toont het overschot inkomen dat de onderneming heeft verdiend zodra de uitgaven zijn betaald. De winst- en verliesrekening is handig in termen dat het de belegger in staat stelt om een ​​duidelijke beeld te krijgen over de omzet van de onderneming, de kosten en de winstgevendheid door de jaren heen.

Wat is het verschil tussen Balans en Winst en Verlies?

Zowel de winst- en verliesrekening als de balans zijn leveranciers van financiële informatie over het bedrijf, al zijn er significante verschillen in elk.Het belangrijkste verschil tussen de twee ligt in de tijd waarin ze zijn voorbereid. De winst en verlies is een doorlopend overzicht van de financiële activiteiten van een bedrijf, en de balans is een momentopname aan het einde van de financiële situatie van de onderneming. In die zin is de winst en het verlies een overzicht van de financiële resultaten en de balans is een staat van financiële positie. De informatie in een balans hoe stevig voornamelijk wordt gefinancierd; door middel van meer schuld of kapitaal, en de resultaten in de winst- en verliesrekening tonen de financiële prestaties van de onderneming in termen van omzet, kosten en winstgevendheid.

Saldo ten opzichte van winst en verlies

• De balans is een staat van financiële positie, terwijl de winst en verlies een overzicht van de financiële resultaten zijn.

• Het belangrijkste verschil tussen de twee is het tijdschema waarin elk wordt voorbereid. De winst- en verliesrekening is een voortdurende opname van de bedrijfsopbrengsten, kosten en het einde van de winst. De balans is daarentegen een weergave van de financiële situatie van de onderneming op de datum waarop het is opgesteld, dat meestal het einde van het jaar is.

• De gegevens opgenomen in een balans en in een winst en verlies zijn verschillend. Winst en verlies registreert inkomsten, uitgaven en winsten. In de balans worden de activa, passiva en het kapitaal opgenomen.

• Het is essentieel dat zowel de winst- en verliesrekening als de balans samen worden onderzocht om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de financiële positie van de onderneming.