Verschil tussen Geloof hebben en een geloof hebben

De twee woorden hebben bijna dezelfde betekenis. Men kan 'Geloof' definiëren als een sterk vertrouwen in iemand of iets, sterke religieuze gevoelens of een systeem van religieuze praktijken.

Geloof hebben is geloven in een idee of persoon, ook al is er geen concreet bewijs voor. Geloof kan worden toegepast op een religie, doctrine of zelfs een individueel persoon. Geloof kan je motiveren om iets ongewoons te doen, ook al is er geen bewijs dat je het kunt doen of eerder hebt gedaan. Geloof is een vorm van vertrouwen en loyaliteit aan iemand.

Voorbeelden:

 • Ik heb vertrouwen in God dat mijn leven beter zal worden. (Trust)
 • Hij behoort tot het christelijk geloof. (Religie)
 • We hebben onze premier gekozen omdat we vertrouwen hadden in zijn beloften. (Vertrouwen)
 • Ons vertrouwen in de regering is geschokt door het niet nakomen van beloften. (Gebroken vertrouwen).
 • Ik vertrouw erop dat u voor het examen kunt slagen. (Vertrouwen en loyaliteit)
 • Geloof kan bergen verzetten. (Zelfs het onmogelijke kan worden gedaan als je geloof hebt).
 • Martha heeft er vertrouwen in dat haar man op een dag naar haar terug zal keren. (Onredelijk en blind vertrouwen)
 • Geloof in God zal je helpen problemen in het leven aan te pakken. (Vertrouwen)
 • Ik heb vertrouwen in je talent. Ga daarheen en win de competitie. (Vertrouwen en loyaliteit)
 • Ik heb hem een ​​grote som geld geleend en ik heb er alle vertrouwen in dat hij het binnenkort zal teruggeven. (Vertrouwen)
 • Je hebt me zo vaak bedrogen dat ik geen vertrouwen meer in je heb. (Gebrek aan vertrouwen)
Geloof is een acceptatie dat iets bestaat of waar is, vooral iets zonder bewijs. Geloof is wanneer je een idee of een propositie als waar en geldig accepteert, ook al is het misschien niet logisch. Je redenen om volledig in het idee of de propositie te geloven, zijn misschien niet geldig, zelfs niet deugt, maar je gelooft er rotsvast in. Je gelooft in iets genaamd bestemming en je gelooft in het lot, ook al is er geen bewijs waarom pech je raakt zonder schuld van jou. Zie onderstaande voorbeelden die allemaal een soort mening bevatten die niet wordt ondersteund door bewijs en die niet noodzakelijk waar hoeft te zijn.

Hij heeft een sterk geloof dat er menselijk leven op Mars is. (Mening)
 • De Taliban zullen vechten voor hun overtuigingen (ideologie) totdat ze slagen. (Mening)
 • Niet alle menselijke overtuigingen verdienen respect en tolerantie. (Praktijken die geen logische reden hebben)
 • Mijn overtuiging is dat de regerende partij volgend jaar zal worden herkozen. (Mening)
 • Geloof in reïncarnatie bestaat in bepaalde religies. (Geen bewijs van reïncarnatie) Niet iedereen volgt de overtuiging dat de koe heilig is en daarom moet rundvlees niet gegeten worden.(Een praktijk zonder enige logische reden) Mijn overtuiging is dat ondanks heel weinig regen dit seizoen, er geen droogte zal zijn. (Mening)
 • Mijn vaste overtuiging is dat ieder mens een aantal goede eigenschappen heeft, zelfs moordenaars. (Mening)
 • De directeur van het bedrijf was ervan overtuigd dat alleen een nieuw product de winst positief zou kunnen beïnvloeden. (Mening)
 • Zijn overtuiging is dat de regering binnen twee jaar zal vallen. (Mening)
 • Mijn overtuiging is dat een verkrachter de doodstraf zou moeten krijgen. (Mening)
 • geloof
 • vertrouwen terwijl
 • geloof
 • een mening of praktijk is die niet wordt gestaafd door bewijs noch door logica.