Verschil tussen ruimte en tijd

Space vs Time

Het concept van de ruimte is een van de meest intuïtieve concepten, en het is heel moeilijk om te definiëren. Het begrip tijd is ook een intuïtief concept en moeilijk te definiëren. Ruimte en tijd zijn twee fundamentele dimensies in de Newtonse mechanica en andere klassieke mechanica. Het is essentieel om een ​​goed begrip te hebben in de begrippen ruimte en tijd om te presteren op gebieden zoals klassieke mechanica, relativiteit, kwantummechanica en zelfs filosofie. In dit artikel gaan we bespreken wat ruimte en tijd zijn, hun meest mogelijke definities, de toepassingen van ruimte en tijd, de overeenkomsten en uiteindelijk het verschil tussen ruimte en tijd.

Ruimte

De ruimte kan worden geïdentificeerd als de driedimensionale grensloze omvang waarin de gebeurtenissen optreden en objecten worden geplaatst. In eenvoudiger woorden komt alles wat we weten voor in de ruimte. Coördinatestelsels worden gedefinieerd om de ruimte te meten en de gebeurtenissen die in de ruimte optreden te kwantificeren. De meest voorkomende van deze coördinatensystemen zijn het Cartesische coördinatensysteem, het vlakpolaire coördinatensysteem, het sferische polaire coördinatensysteem en het cilindrische polaire coördinatensysteem. De ruimte werd geacht een vaste hoeveelheid te zijn in de studie van de klassieke mechanica. In de klassieke mechanica waren zowel ruimte als tijd onafhankelijk van de gebeurtenissen die zich voordoen. Met de opkomst van de algemene relativiteits theorie werd aangetoond dat de ruimte inderdaad geen vaste hoeveelheid is. Ruimtetijd is 'gebogen', afhankelijk van de gebeurtenissen die erin voorkomen. Met dit space-time contractieconcept worden fenomenen zoals lengtecontractie en tijdsdilatie waargenomen. Deze verschijnselen zijn niet te verklaren door de theorie van een vaste ruimte.

Tijd

Tijd kan worden geïdentificeerd als de duur die het duurt tussen twee gebeurtenissen. Het begrip tijd is niet te definiëren. Tijd, samen met ruimte en massa, vormen de drie basis dimensies in de klassieke mechanica. Deze worden aangeduid door respectievelijk [T], [L] en [M]. Op het gebied van klassieke mechanica werd de tijd aangenomen dat er een invariant inhoud was. Dit concept betekent dat de tijd niet verandert ten opzichte van andere fenomenen. Met de introductie van speciale relativiteit was de tijd echter een variant. De tijd tussen twee gebeurtenissen hangt af van de snelheid waarmee de gebeurtenis ten opzichte van de waarnemer plaatsvond. Dit staat bekend als de tijdsdilatatie. In de moderne natuurkunde wordt de tijd genomen als varianthoeveelheid. De enige invariant hoeveelheid in de moderne natuurkunde is de snelheid van het licht.

Wat is het verschil tussen ruimte en tijd?

• Zowel ruimte als tijd zijn fundamentele hoeveelheden in de klassieke mechanica.

• De speciale relativiteitsteorie beschrijft de tijdsdilatie in relativistische snelheden, terwijl de algemene relativiteitstheorie de ruimte-tijdkromming beschrijft.