Verschil tussen duplicatie en replicatie

Duplicatie versus Replicatie

Dupliceren en repliceren zijn veel voorkomende woorden in Engelse taal die veel verwarren door de gelijkenis in betekenissen. Replicatie is een woord dat vaker gebruikt wordt om massacopieën van een product te maken of wanneer een virus zich in het lichaam van de mens repliceert. Duplicaat heeft meerdere betekenissen, maar het betekent dezelfde betekenis van het kopiëren of het produceren van een andere kopie van iets. Veel mensen denken dat door twee woorden in de zin de twee woorden verwisselbaar kunnen worden gebruikt. Dit is echter niet juist, aangezien er verschillen zijn die in dit artikel worden gemarkeerd.

Duplicatie

Om een ​​kopie van een ding te reproduceren of te kopiëren, heet duplicatie. Een duplicaat kopie wordt beschouwd als precies hetzelfde als het origineel. Bij het maken van een handmatige factuur is het gebruikelijk om van een koolpapier gebruik te maken om een ​​andere kopie van de factuur te produceren, die dubbele naam wordt genoemd. In films worden stunts uitgevoerd door een professional die lijkt op de held van de film, verwezen als het duplicaat van de held.

Duplicatie heeft ook een negatieve connotatie als wanneer men producten vindt die kopieën zijn van een merkproduct. Als een product voor veel minder dan het MRP wordt verkocht, vermoeden mensen dat het een duplicaat is en niet het origineel.

Replicatie

Als je het woordenboek opzoekt; het woord repliceren is beschreven als een werkwoord dat betekent dat een exacte kopie van iets wordt gemaakt. In het algemeen wordt het woord meestal gebruikt in de biologie, om te verwijzen naar de daad van het maken van eigen kopieën door een virus of bacteriën in een cel. In de moderne tijd wordt in het proces van het maken van honderden kopieën van cd's verwezen als replicatie van cd's. Replicatie verwijst soms naar reduplicatie als wanneer een virus zich vaak herhaalt.

Wat is het verschil tussen duplicatie en replicatie?

• Om een ​​exacte kopie van iets te maken is

te dupliceren. • De resultaten van een wetenschappelijk experiment worden gerepliceerd en niet gedupliceerd. • 999 • Replicatie is opzettelijk, terwijl duplicatie onbedoeld is.

• Duplicaat heeft negatieve connotaties als een minderwaardig kwaliteitsproduct wordt beschouwd als een duplicaat

• Replicatie betekent veel kopieën, terwijl dubbele