Verschil tussen wetenschapper en ingenieur

Scientist vs Engineer

Wetenschapper en ingenieur zijn twee soorten beroepen die bijdragen aan de samenleving op het gebied van kennis. Beide beroepen streven ernaar om de natuur te begrijpen en ons leven makkelijker te maken. Aantal wetenschappers en ingenieurs in een land kunnen weerspiegelen hoeveel ontwikkelingen daar plaatsvinden. Beide professionals voeren onderzoek uit, en wiskunde is een belangrijk instrument en taal om hun ideeën uit te drukken. Computing is de nieuw toegevoegde tool voor zowel wetenschappelijk als technisch werk.

Scientist

Scientist is een persoon die experimenten uitvoert, wiskundige vergelijkingen afleidt, theorieën ontwikkelt en publiceert om de aard te begrijpen. Deze experimenten kunnen fysiek of conceptueel zijn. Albert Einstein en Galileo Galilea zijn voorbeelden voor wetenschappers die gedachtexperimenten hebben gedaan. James Clerk Maxwell is een persoon die wiskundige vergelijkingen gebruikt om modellen voor elektromagnetisme te ontwikkelen.

Er zijn veel soorten wetenschappen die bekend staan ​​als natuurkunde, scheikunde, biologie, sterrenkunde, aardwetenschappen, enz. (Dit zijn natuurwetenschappen en er zijn ook andere soorten, zoals politieke wetenschappen, economie en sociale wetenschappen ). Een wetenschapper kan op een van deze velden werken om de conclusie te trekken. Conclusies van wetenschappers worden alleen geaccepteerd als zij een speciale procedure gevolgd als 'wetenschappelijke methode' hebben gevolgd.

Ingenieur

Ingenieur is een persoon die de theorieën ontwikkelt die door wetenschappers worden ontwikkeld in toepassingen in echte wereld. Ingenieurs zorgen over de behoeften van de mens en gebruiken de bestuurswetten van de natuur. Afhankelijk van het geïnteresseerde veld kunnen er vele typen ingenieurs zijn zoals elektrische, mechanische, chemische, civiele, materiaal- en software-ingenieurs.

Ingenieurs zijn de mensen die wetenschap en consumentenbehoeften verbinden. In tegenstelling tot wetenschappers moeten ingenieurs ook de kosten-effectiviteit van een ontwerp overwegen naast wetenschappelijke theorieën. Zij betreffen ook productie-, onderhouds- en verkoopwerk in aanvulling op het onderzoeks-, ontwerp- en ontwikkelingswerk. De meeste ingenieurs worden managers na het verzamelen van een paar jaar ervaring.

Verschil tussen wetenschapper en ingenieur

1. Wetenschappers ontwikkelen theorieën om de aard te begrijpen, en ingenieurs passen die kennis toe op het oplossen van echte wereldproblemen

2. Ingenieurs moeten de financiële effecten van hun werk overwegen, hoewel wetenschappers zich niet zorgen maken over hen

3. Ingenieurs behoren meestal tot de professionele categorie, terwijl wetenschappers vaak tot de academische categorie behoren

4. Hoewel wiskunde het sleutelgereedschap en de taal voor beide zijn, gebruiken ingenieurs meer benaderingen en empirische methoden dan wetenschappers.

5. Ingenieurs hebben meer betrekking op ontwerp en optimalisatie, terwijl wetenschappers zich bezighouden met onderzoek en resultaten.