Verschil tussen organische en anorganische chemie

Organisch versus anorganisch chemie

Organische en anorganische chemie zijn subdisciplines binnen de chemie. In de organische chemie is de wetenschappelijke studie geconcentreerd op koolstofverbindingen en andere koolstofhoudende verbindingen zoals koolwaterstoffen en hun derivaten. Anorganische chemie houdt zich bezig met de wetenschappelijke studie van alle chemische verbindingen behalve de koolstofgroep. Dus om het verhaal kort te houden, houdt de organische chemie zich bezig met koolstof, terwijl de anorganische chemie zich bezighoudt met de rest van de chemische verbindingen behalve koolstof.

Wanneer we zeggen wetenschappelijke studie van organische of anorganische chemie, omvat dit ook de studie van samenstelling, structuur, eigenschappen, voorbereiding en studie van reacties. Dus om te denken om een ​​chemicus te worden, moet een persoon deskundig zijn in alle genoemde processen.

Organische chemie pakt fotochemie, stereochemie, hydrogenering, isomerisatie, polymerisatie en fermentatie aan. Anorganische chemie daarentegen heeft betrekking op een breed scala van onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: elektrochemie, kristallografie, atomaire structuur, coördinatie van verbindingen, keramiek, chemische binding en zuur-base reacties. Er wordt altijd gezegd dat organische en anorganische chemie elkaar altijd overlappen.

Organische chemie wordt een belangrijke subdiscipline van de chemie genoemd. Dit komt door het feit dat ze het leven en de daarmee samenhangende chemische reacties aanpakken. Ze pakken ook de enorme producten aan die ermee kunnen worden geproduceerd, zoals de verbetering van reinigingsproducten. Anorganische chemie is ook een belangrijke subdiscipline. Volgens R. T. Sanderson is anorganische chemie belangrijk omdat het de enige discipline binnen de chemie is die specifiek de verschillen tussen alle verschillende soorten atomen onderzoekt. Een voorbeeld van anorganische chemie waarin het kan worden toegepast is door het gebruik van medicinale anorganische chemie die de significante en niet-significante elementen bestudeert die kunnen worden gebruikt bij de behandeling en diagnose van ziekten.

Om anorganisch of organisch chemicus te worden vereist een bachelor in chemie met als hoofdvak organische of anorganische chemie. Dan kunnen ze verder een masterdiploma of een doctorsgraad behalen om hun kennis te vergroten. Ze kunnen ook lesgeven in de academie of werken in laboratoria. Een drogist kan wel $ 30.000 USD verdienen tot $ 130.000 USD, afhankelijk van de positie en expertise vanaf 2009. Het is echter een moeilijke graad, waarbij geduld, analytisch en kritisch denken een rol spelen.

Samenvatting:

1. Organische chemie houdt zich bezig met koolstof en zijn derivaten, terwijl de anorganische chemie zich bezighoudt met de rest van de elementen behalve koolstof.

2.Organische chemie pakt fotochemie, stereochemie, hydrogenering, enz. Aan, terwijl de anorganische chemie elektrochemie, kristallografie, atomaire structuren en nog veel meer aanpakt.

3. Beide subdisciplines overlappen elkaar vaak.

4. Beiden vereisen een bachelor's degree in chemie hoofdvak hetzij in organische of anorganische chemie.