Verschil tussen NGO en NPO

NGO vs NPO

Over de hele wereld is de afkorting NGO synoniem geworden met community service en liefdadigheidswerk dat wordt gedragen uit onbaatzuchtige wijze door een paar leden van de samenleving zonder enige vereniging of inmenging van de overheid. Niet-gouvernementele organisatie (of NGO) is een broodnodige hand van de overheid geworden, aangezien het een realiteit is dat de overheid ondanks de beste bedoelingen de overheid niet kan bereiken op het basisniveau, in de gaten houden van alle problemen en ze op een zinvolle manier. In dit opzicht vervullen NGO's de leemtes en zijn ze nuttig voor regeringen in alle delen van de wereld. Er is een andere afkorting NPO die veel verwarst, omdat het van aard is en objectief is voor een NGO. In dit artikel wordt geprobeerd de verschillen tussen een NGO en een NPO te vinden.

NGO

Groepen van personen die niet verbonden zijn met de overheid op een manier die diensten verlenen in het belang van de samenleving worden NGO's of niet-gouvernementele organisaties genoemd. De beroemdste internationale NGO's zijn de Rotary International en de Rode Kruisvereniging. De meeste NGO's zijn ook non-profit organisaties. Volgens de nomenclatuur zijn alle politieke partijen geen NGO's. De overheid kan niet interfereren en aanwijzen aan een NGO over hoe het moet werken en wat moet de wijze van selectie van kantoordragers zijn. Dit is ondanks het feit dat NGO's steun en donaties door overheidsinstanties en ministeries behouden en overleven. De meest voorkomende functies van niet-gouvernementele organisaties zijn gezondheid, armoedebestrijding, mensenrechten, bevolkingscontrole, milieubescherming, hulpwerkzaamheden in rampgebieden, enzovoort. Een NGO kan beperkt zijn tot het gebied waar het geregistreerd is of op nationaal niveau kan verspreiden. Het kan zelfs een internationale NGO worden. NGO's kunnen ook privé donaties ontvangen.

NPO

NPO staat voor non-profitorganisatie, en het is een acroniem die in sommige landen van de wereld wordt gebruikt, maar in India is NGO het akroniem dat vaker voorkomt en alle NGO's worden ook als NPO's behandeld omdat ze geen overschot inkomen tussen hun ambtenaren of leden verdelen. Dit zijn de belangrijkste criteria van een NPO. Eventuele winst of overschot inkomen wordt herbelegd in ontwikkelingsprogramma's, in plaats van verspreid te worden tussen leden van de organisatie. Non-profit is een frase die de aard van de groep omschrijft, hoewel er geen juridische status is van dit acroniem. Zuid-Afrika is een land waar een NGO moet solliciteren om als een NPO te worden ingeschreven om buiten het bereik van de inkomstenbelasting te blijven. NPO's kiezen opzettelijk een andere domeinnaam dan. com, om te onderscheiden van andere organisaties die bekend staan ​​om winst te maken. NPO's hebben een domeinnaam die eindigt.org en. ons, om hun aard van associatie aan te geven.

Wat is het verschil tussen NGO en NPO?

• NGO staat voor niet-gouvernementele organisatie, terwijl NPO staat voor non-profitorganisatie.

• NGO, hoewel het meestal met overheidssteun gaat en subsidies nemen een niet-gouvernementele houding. Het is nooit geaffilieerd met de overheid, hoewel het de grootste hulp van de overheid is door veel ontwikkelingsprogramma's uit te voeren die de regering voornemens is te verrichten.

• De meeste NGO's zijn zonder winstoogmerk, hoewel sommigen voor winstbelasting kunnen zijn.

• In Zuid-Afrika moeten niet-gouvernementele organisaties zich registreren voor de status van NPO, voor belastingvrijstellingen en om een ​​duidelijke identiteit te hebben.