Verschil tussen naamruimte en assembly

Namespace versus assembly

in de. NET Framework, assembly's komen van verschillende bouwstenen, en deze vormen de sleuteleenheid die wordt gebruikt voor deployment, hergebruik, controle beveiligingsrechten en activeringsscoping. Een assembly is daarentegen een verzameling typen en bronnen die zijn gebouwd om samen te werken en een logische eenheid te vormen. Als we naar een assembly kijken, is het duidelijk dat deze voorziet in de informatie over de gemeenschappelijke taalruntime en dat deze zich hiervan bewust kan zijn. Een type daarentegen bestaat niet voor de runtime, vooral buiten de context van een assembly.

Een blik op de naamruimte laat ook zien dat er een verzameling klassen is, en dit maakt naamruimte een uitstekende keuze die kan worden gebruikt in de logische organisatie van klassen. Dit is een zeer krachtige besturingsfunctie die de naamruimte erg waardevol maakt voor gebruikers.

Kijkend naar de. NET-omgeving waar sprake is van een naamruimte met verwijzing naar Visual Studio, verwijst de hoofdmapruimte naar wat elke klasse die in Visual Studio is gemaakt, onderdeel van wordt. Namespace neemt ook de basis over voor eventuele subnaamruimten die optreden en wordt automatisch toegewezen wanneer een klasse in de projectmap wordt gemaakt. Het is ook belangrijk om de naam van de assembly te noteren van het gecompileerde bestand waarin de code is gecompileerd.

In het standaardgebruik van Visual Studio moet er een standaardnaamruimte zijn die is gemaakt met dezelfde naam als de naam van de assembly. Het is echter aan te raden om eerst na te denken over wat het is dat u nodig hebt voordat u besluit om al dan niet te volgen door dezelfde naam te gebruiken. Het is belangrijk om te denken aan refactoring en hernoemen omdat dit, als het zonder voorzichtigheid wordt gedaan, veel hoofdpijn kan veroorzaken bij gebruikers. Dit is vooral het geval bij het gebruik van bronbesturing. Voor de beste resultaten als verschillende namen gewenst zijn voor de naamruimte en de assembly-naam, moet eerst de naam van de volledige projectmappen worden gewijzigd.

Een gemakkelijke manier om deze nieuwe problemen aan te pakken, is om een ​​projectnaam te hebben die een beschrijvende naam is die de concepten van het project weergeeft. De naam van de assemblage, aan de andere kant, zou zoveel mogelijk moeten proberen factorcomponentdistributie en de technologie evenals de firmanaam te betrekken.

De assembly moet altijd naamruimten, klassen en gegevenstypen bevatten, omdat het een kleine eenheid is die functioneert voor de ontwikkeling van code. Het is belangrijk op te merken dat assembly de naam van de. dll-bestand. Omdat het de eenheid is die de. dll-bestand, het is ook dezelfde bestandsnaam die moet worden gebruikt in gevallen waarin het nodig is om de. dll probleem. Namespace is een uitstekend item gebleken dat conflicten voorkomt bij het genereren van door de gebruiker gedefinieerde klassen.

Samenvatting

  1. Namespace is een verzameling die bestaat uit namen die elk uniek zijn

  2. Het gebruik van naamruimte helpt bij het maken van logische grenzen tussen groepen klassen.

  3. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de naamruimte te allen tijde is gedefinieerd in gebruikerseigenschappen om te zorgen voor functionaliteit

  4. Assemblage aan de andere kant is een eenheid van de uitvoer

  5. Assemblage helpt bij versiebeheer en implementatie

  6. Het bevat MSIL code

  7. Er is zelfbeschrijving in assembly in tegenstelling tot naamruimte

  8. De assembly is de bouwsteen van de. NET-omgeving

  9. Assemblage is een verzameling functionaliteit in zowel build als functie

  10. Assembly helpt bij het beheer van typen en bronnen die ofwel toegankelijk zijn ofwel binnen de implementatie-eenheid