Verschil tussen Imply en Infer

Imply vs Infer

De verschillen tussen de werkwoorden 'impliceren' en 'afleiden' zijn zo subtiel. Het komt niet als een verrassing dat velen de twee woorden door elkaar gebruiken, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Niettemin, de beste manier om de twee te onderscheiden is door het communicatiemodel bekend te maken dat is samengesteld uit twee persona's, namelijk de zender en de ontvanger.

In het communicatiemodel verzendt de afzender het bericht naar de ontvanger. De laatste is degene die de boodschap van de eerstgenoemde beantwoordt door zijn feedback te sturen. Dus het eerste punt van vergelijking is wie de implicatie doet en wie de gevolgtrekking maakt. Nou, de implicatie wordt gemaakt door de afzender. Dit betekent dat hij degene is die verantwoordelijk is voor het impliceren van iets. Het is daarentegen de ontvanger van de boodschap die de gevolgtrekking maakt. Als zodanig is hij degene die een gevolgtrekking maakt.

Per definitie is "afleiden" een werkwoord dat betekent "iets afronden op basis van premissen of bewijsmateriaal. "Door af te leiden, probeer je ook te redeneren en te vermoeden. Met andere woorden, het betekent dat je afleidt. Dus als de ontvanger het afleidt, raadt hij. Maar hij gebruikt bewijs om dat te raden. Hij trekt ook een conclusie uit iets dat niet expliciet is gezegd. De enige verwarring kan voortkomen uit andere referenties 'secundaire definitie van' om af te leiden 'wat is' te impliceren. "Dit klinkt misschien waar, maar in de meest gewone zin is dat niet zo. In de meeste gevallen is het het woord 'afleiden' dat meestal verkeerd wordt gebruikt in de plaats van 'impliceren. “

"Impliceren" betekent daarentegen "suggereren indirect. "De afzender van de boodschap suggereert dus een gedachte of idee aan de ontvanger zonder het genoemde idee letterlijk of letterlijk te zeggen. Een voorbeeld van het gebruik van 'impliceren' wordt weerspiegeld in de zin: "Toen zijn vriendin hem een ​​polshorloge gaf op zijn verjaardag, beduidde ze hem dat hij nooit meer te laat zou komen voor hun afspraakjes. "Aan de andere kant," concludeerde hij dat hij een polshorloge had gekregen om aan te geven dat hij niet te laat zou moeten zijn voor hun afspraakjes. “

Samenvatting:

1. Het is de afzender van de boodschap die suggereert.
2. Het is de ontvanger van de boodschap die het afleidt.
3. "Infer" leidt iets af van premissen of bewijsmateriaal.
4. "Imply" suggereert iets op een indirecte manier aan de ontvanger zonder het expliciet te zeggen.