Verschil tussen homoniem en homofoon

Homoniem vs Homofoon

Homoniem en homofoon zijn twee termen die betrekking hebben op spelling en uitspraak die een verschil tussen hen tonen. Ze zijn niet uitwisselbaar voor die kwestie. Homofonen zijn woorden die dezelfde uitspraak hebben, maar hebben verschillende spellings en betekenissen. Aan de andere kant zijn homoniemen woorden die hetzelfde geluid hebben en tegelijkertijd hebben ze dezelfde spelling. Dit is een belangrijk verschil tussen homoniem en homofoon. Kennis over het verschil tussen homoniemen en homofonen kan u helpen om de Engelse taal beter en effectief te gebruiken. Dit artikel legt het verschil uit tussen homoniemen en homofonen met voorbeelden.

Wat is een homofoon?

Homofonen zijn woorden die dezelfde uitspraak hebben, maar verschillende spelling en betekenis. Neem bijvoorbeeld de twee woorden 'wist' en 'nieuw'. Beide zijn homophones voor die kwestie. Zowel de woorden 'wist' als 'nieuw' hebben dezelfde uitspraak, maar ze hebben verschillende spellingspunten en verschillende betekenissen, namelijk 'de verleden tijd van het weten' en 'het tegenovergestelde van het oude'. Kijk naar de voorbeelden.

Ik wist dat hij liegde.

Ik hou van je nieuwe shirt.

Het is gemakkelijk om de ware betekenis van homofonen te begrijpen als u aandacht besteden aan de context waarin u de woorden gebruikt.

Enkele interessante voorbeelden van homofonen zijn 'ontmoet' en 'vlees'. Beide deze woorden worden gelijk uitgesproken, maar ze hebben ook andere spellings en betekenissen. Het woord 'ontmoet' geeft de betekenis van 'join', terwijl het woord 'vlees' de betekenis van het vlees van een dier geeft. Kijk naar de woorden 'road' en 'rode'. Het woord 'weg' verwijst naar een pad, terwijl het woord 'rode' de verleden tijd is van 'rit'.

Wat is een Homoniem?

Homoniemen zijn woorden die dezelfde uitspraak en spelling hebben maar verschillende betekenissen. Nu is dit een beetje lastiger dan homofoon. Kijk naar de twee zinnen die hieronder worden gegeven.

Ik schreeuwde omdat ik een beer zag lopen naar onze bestelwagen.

Ik nam wat pijnstillers omdat ik de pijn niet meer kon dragen.

Wat zijn de homoniemen die in deze zinnen worden gebruikt? Zij zijn beer en beer. Ze zijn twee verschillende woorden die hetzelfde geluid hebben en tegelijkertijd hebben ze dezelfde spelling, maar hun betekenissen zijn anders. Het woord 'beer' in de eerste zin verwijst naar een wild dier. Anderzijds geeft het woord 'beer' in de tweede zin de betekenis van 'bestand'. Het wordt gebruikt als werkwoord. Het dier 'beer' ziet er heel schattig uit, maar het is heel gevaarlijk en kan zelfs mensen doden.Zo wordt het woord 'beer' gebruikt als een homoniem.

Enkele andere voorbeelden voor homoniemen zijn coach en patiënt. Patiënt, in één zin, verwijst naar 'iemand die ziek is' en in de andere zin verwijst naar 'iets te dragen'. 'Coach betekent in één zin de' persoon die atleten train 'en in de andere zin verwijst naar' een soort kar '. '

Wat is het verschil tussen Homoniem en Homofoon?

• Homofonen zijn woorden die dezelfde uitspraak hebben, maar hebben verschillende spellings en betekenissen.

• Aan de andere kant zijn homoniemen woorden die hetzelfde geluid hebben en tegelijkertijd hebben ze dezelfde spelling.

• Enkele voorbeelden voor homofonen zijn vlees en ontmoeten, wist en nieuw, weg en gereden.

• Enkele voorbeelden voor homoniemen zijn beer, patiënt en coach.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee interessante termen die in de Engelse taal worden gebruikt, namelijk homoniem en homofoon.