Verschil tussen Harre Krishna en Hinduism

Harre Krishna versus hindoeïsme

Velen geloven dat het hindoeïsme en harre Krishna dezelfde religie zijn, maar er zijn veel verschillen die hen onderscheiden. De eerste en de belangrijkste is dat Harre Krishna-volgelingen zich niet identificeren als hindoes en benadrukken dat Harre Krishna een bewustzijn is dat niet lijkt op het hindoeïsme dat een 'religie' is. Dit bewustzijn dat ze zeggen is het bewustzijn van God. Wie is er een, en het maakt niet uit wat je deze God noemt, hij is voor iedereen hetzelfde. De Harre Krishna delen een paar boeken met hindoes, maar betogen dat 'hindoeïsme' een vreemd woord is dat gegeven wordt aan de mensen die aan de overkant van de Indus leefden door de moslims, daarom is niemand in wezen 'hindoe', het is geen vedische term. Niettemin delen Harre Krishna sommige van hun boeken met hindoes, maar dan beweren ze dat als dat hen hindoes maakt, Boeddha aanvankelijk ook zelf hindoe was, dus alle boeddhisten moeten ook hindoes worden genoemd.

In tegenstelling tot hindoes, die in halfgoden geloven en rituele praktijken uitvoeren voor materiële winst, gelooft Harre Krishna in slechts één god i. e. god Krishna. Ze geloven ook in het wijden van hun leven aan het liefhebben van God en zich verenigen met de bron wanneer ze sterven. Het lijkt erg op het Sufi-concept van Fana en Baka.

Ze identificeren zichzelf als de eeuwige dienaren van god Krishna, terwijl Hindoes wel geloven in god Krishna, maar ze geloven ook in een reeks andere goden die ze associëren met verschillende elementen van de natuur. Harre Krishna negeert het idee om zichzelf te labelen als een bepaalde religie en in plaats daarvan geloven ze in het hebben van een relatie met de Ene God die het allerhoogste wezen is en voorbij alle religieuze grenzen.

In bredere zin kunnen we Hindusim zien als een paraplu die bestaat uit vele goden en die dient als een overkoepelende, losjes gedefinieerde term, terwijl Harre Krishna een specifiek filosofisch concept is dat gebaseerd is op spiritualiteit. Ook Hindoes zien Dharma als geloof, maar Harre Krishna gelooft dat geloof geen dharma is, omdat geloof kan worden veranderd, terwijl Dharma er maar één is. Bovendien denkt Harre Krishna dat religie iets is dat deel uitmaakt van het bewustzijn van een man en dat het niet iets is waar iemand zich van kan bekeren of van kan terugkeren.

Grote verschillen:

Harre Krishna is een bewustzijn, het hindoeïsme is religie.

  • Harre Krishna heeft zijn etymologische oorsprong in Veda's, terwijl het hindoeïsme een moderne term is.
  • Hindoeïsme heeft halfgoden en ze zijn om materiële redenen
  • Hare Krishna gaat over liefde voor Krishna de god. Er zijn geen halfgoden.
  • Hindoeïsme is een territoriale term, hare Krishna is een filosofie om god te begrijpen Harre Krishna zijn eeuwige dienaren van heer Krishna.Hindu aanbidt Krishna maar aanbidt ook anderen.
  • Hare Krishna gelooft in zich verenigen met de absolute waarheid (zeer vergelijkbaar met fana en baka van de soefi-islam). Ze geloven niet in het labelen van hun relatie met oppergod als een religie. Dharma is geen geloof. Omdat geloof kan worden veranderd, maar dharma kan niet worden veranderd.