Verschil tussen General Ledger en Sub Ledger

Belangrijkste verschil - Algemene Grootboek vs Sub Ledger

Het registreren van financiële informatie is een langdurige en tijdrovend proces, en het eindresultaat daarvan is de opstelling van de jaarrekening. Een bedrijf verricht veel transacties binnen een boekjaar en deze moeten in verschillende rekeningen worden opgenomen volgens de overeenkomstige boekhoudnormen. Algemene grootboek en subgrootboek zijn dergelijke accounts die transacties opnemen. Het belangrijkste verschil tussen de algemene grootboek en de subboek is dat terwijl de algemene grootboek de set is van hoofdrekeningen waar transacties worden opgenomen, sub-lezer is een intermediaire set van accounts die gekoppeld zijn aan de algemene grootboek. De relatie tussen deze twee is dat meerdere subboeken aan de algemene grootboek zijn gekoppeld.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is een Algemene Grootboek
3. Wat is een Sub Ledger
4. Vergelijking naast elkaar - General Ledger vs Sub Ledger
5. Samenvatting

Wat is een algemene grootboek?

Dit is de hoofdset van de rekeningen waarin alle transacties die binnen het boekjaar zijn verricht, zijn opgenomen. De informatie voor de algemene grootboek is afgeleid van het algemene tijdschrift, dat een eerste boek is voor het invoeren van transacties. Algemene grootboek bevat alle debet- en kredietposten van transacties en wordt gescheiden met klassen van accounts. Er zijn vijf hoofdsoorten klassen of accounts als volgt.

Activa

Lange en korte termijn middelen die economische voordelen bieden

E. g. Vastgoed, liquide middelen, debiteuren

Liabilities

Langetermijn- en kortetermijnfinanciële verplichtingen die moeten worden opgelost

E. g. Terugbetaling van leningen, rentebetaling, betaalbare rekeningen

Eigen vermogen

Effecten die het belang van de eigenaar vertegenwoordigen in het bedrijf

E. g. Aandelenkapitaal, aandelenpremie, behoudens winst

Inkomen

Fondsen ontvangen als gevolg van zakelijke transacties

E. g. Inkomsten, beleggingsinkomsten

Uitgaven

Economische kosten die een bedrijf door middel van haar activiteiten oplevert om inkomsten te verdienen

E. g. Kosten van verkoop, marketingkosten, administratiekosten

Figuur 1: Algemene grootboekboekhouding betreffen transacties opgenomen in verschillende accounts

Wat is een Sub Ledger?

Ook aangeduid als ' dochtermaatschappij ', dit is een gedetailleerde deelreeks van accounts die transactiegegevens bevatten.Voor grootschalige bedrijven waar veel transacties worden uitgevoerd, is het wellicht niet gemakkelijk om alle transacties in de algemene grootboek in te voeren vanwege het hoge volume. In dergelijke gevallen worden afzonderlijke transacties opgenomen in 'subsidiaire grootboeken', en de totale bedragen worden overgedragen naar een rekening in de algemene grootboek. Dit account wordt aangeduid als de ' Control account ' en hier worden rekeningtypen die over het algemeen een hoog niveau van activiteit hebben, opgenomen. Dochterondernemingen kunnen inkopen, schulden, vorderingen, productiekosten, loonrollen en elk ander type account bevatten.

E. g. ABC is een bedrijf dat ongeveer 75% van hun verkoop op krediet doet; bijgevolg heeft het veel vorderingen op vorderingen. Vanwege het hoge volume is het niet praktisch om alle individuele debiteuren transacties in de algemene grootboek op te nemen; ABC zal afzonderlijke accounts creëren voor elke vordering in de subboek om transacties op te nemen en de saldi van alle rekeningen over te dragen naar een enkel rekening dat de totale vorderingen collectief vertegenwoordigt.

Deze structuur stelt het bedrijf in staat om boekhoudkundige informatie op een samenvattend niveau (in de algemene grootboek) en op gedetailleerd niveau te houden (in Sub Ledgers). Informatie op beide niveaus is belangrijk bij het maken van verschillende beslissingen; daarom moeten de records accuraat en compleet zijn.

Wat is het verschil tussen General Ledger en Sub Ledger?

Algemeen Grootboek vs Sub Ledger

Algemene grootboek is de set van master accounts waar transacties worden opgenomen. Subboek is een intermediaire set van accounts die gekoppeld zijn aan de algemene grootboek.
Aard van de Grootboek
Een enkele algemene grootboek wordt gehandhaafd door een bedrijf. Veel subboeken zijn gekoppeld aan de algemene grootboek.
Volume van Transacties
Algemene Grootboek bevat een beperkt aantal transacties, aangezien het een samengevatte indeling is. Subboek bevat een groot aantal gegevens dankzij de gedetailleerde rapportage-aard.

Samenvatting - General Ledger vs Sub Ledger

Vele bedrijven hanteren automatisch geautomatiseerde boekhoudpakketten die minimaal menselijk ingrijpen nodig hebben om financiële rekeningen op te stellen. Dit is tijdbesparend en vermindert de mogelijkheid van menselijke fouten. De manier om transacties in beide grootboeken op te nemen is vergelijkbaar. Het enige verschil tussen de algemene grootboek en de subboek is dat rekeningen met bulktransacties in subboeken worden geregistreerd voordat ze hun totale in de algemene grootboek overbrengen.
Referentie:
1. “Dynamicsteaching. "Dynamicsteaching | Gelukkig leren. ! N. p. , n. d. Web. 07 maart 2017.
2. "Subsidiary Ledger Vs. Algemene Grootboek. "Small Business - Chron. com. Kron. com, 09 juli 2010. Web. 07 maart 2017.
3. "Subledger Definitie. "AccountingTools. N. p. , n. d. Web. 07 maart 2017.
4. Boekhouding - Algemene Grootboekrekeningen | AccountingCoach. "AccountingCoach. com. N. p. , n. d. Web. 08 maart 2017.

Image Courtesy:
1. 'Y2cary3n6mng-vjl146-journals-to-general-ledger (2)' door Peter Baskerville (CC BY-SA 2.0) via Flickr