Verschil tussen dashboard en scorecard

Belangrijkste verschil - Dashboard vs Scorecard

Het belangrijkste verschil tussen dashboard en scorebord is dat dashboard betrekking heeft op een data visualisatie tool dat verschillende financiële indicatoren van het bedrijf consolideert en toont met inbegrip van statistieken en cijfers op een enkel scherm terwijl scorecard een performance management tool is dat strategische doelstellingen vergelijkt met de verkregen resultaten. Beide dashboards en scorecards helpen organisaties om prestaties te beheren door vooruitgang te boeken tegen vooraf bepaalde doelen, maar hun doelen verschillen van elkaar, dus het is belangrijk om het verschil tussen de twee te begrijpen.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is Dashboard
3. Wat is Scorecard
4. Side by Side Vergelijking - Dashboard vs Scorecard
5. Samenvatting

Wat is Dashboard?

Dashboard heeft betrekking op een data visualisatie tool dat verschillende financiële indicatoren van het bedrijf consolideert en bevat, met inbegrip van statistieken en nummers op een enkel scherm. Dit biedt actuele informatie over de huidige status van het bedrijf en is zeer gebruikersspecifiek.

Dit gereedschap wordt meestal gebruikt voor het beheren van de dagelijkse en dagelijkse prestaties en wordt doorgaans gebruikt door laag- en middenniveau managers en medewerkers die gegevens op een real-time basis moeten verwerven. Aangezien de dashboard een aanzienlijke hoeveelheid gegevens op een vereenvoudigde manier laat zien, kunnen de gebruikers informatie over verhoogde hoeveelheden in een oogopslag via een dashboard begrijpen.

Figuur 01: Dashboard is een data visualisatie tool dat besluitvorming helpt

Wat is scorebord?

De scorecard is een performance management tool dat strategische doelstellingen vergelijkt met de verkregen resultaten. Dit dient als een strategische maatstaf voor topmanagement om organisatorische prestaties met doelstellingen te meten. Scorecard heeft een top-down-benadering om periodieke resultaten te meten (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks en jaarlijks) tegen vooraf bepaalde doelstellingen, zodat gebruikers kunnen analyseren hoe goed de prestatie wordt gemeten.

De gebalanceerde scorecard is een van de meest gebruikte beheersinstrumenten die zijn gebouwd met behulp van een aantal prestatiemaatregelen, aangeduid als de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI). Balanced scorecard werkt met vier perspectieven waarbij doelstellingen voor elk perspectief worden vastgesteld. KPI's worden gebruikt om te meten of de doelstellingen zijn bereikt of niet, evenals in hoeverre ze zijn gerealiseerd.

- verschil Artikel Midden voor Tabel ->
Perspectief Balans scorecard Lijst van KPI's

Financiële vooruitzichten

Winstgevendheid van activa
 • Efficiëntie van activa
 • Marktprijs per aandeel
 • Ratio marginale opbrengsten
 • Assetwaarde per werknemer

Klantenperspectief

 • Marktaandeel
 • Gemiddelde verkoop per klant
 • Klanttevredenheid
 • Klantlojaliteit
 • Aantal reclamecampagnes

Interne zaken Perspectief

 • Gemiddelde product- arbeidsuitvoersverhouding
 • Arbeidsproductiviteitsgroei
 • Efficiëntie van informatiesystemen
 • Aantal juiste uitvoerende orders

Levens- en groeiperspectief

 • Uitgaven voor onderzoek en innovatie
 • Gemiddeld trainingskosten per werknemer
 • Medewerkers tevredenheidsindex
 • Marketingkosten per klant
 • Aantal geregistreerde octrooien

Figuur 02: Balanced Scorecard heeft vier perspectieven

Wat is het verschil tussen Dashboard en Scorecard?

Dashboard vs Scorecard

Dashboard verwijst naar een data visualisatie tool die consolideert en geeft verschillende financiële indicatoren van de onderneming met inbegrip van statistieken en cijfers op een enkel scherm. Scorecard is een performance management tool dat strategische doelstellingen vergelijkt met de verkregen resultaten.
Tijd Periode
Dashboard geeft de status van het bedrijf op een bepaald tijdstip aan. Scorecard toont de vooruitgang in de loop van de tijd naar specifieke doelstellingen.
Doelstellingen
Het gebruik van dashboards is geschikt voor het bereiken van onmiddellijke doelstellingen. Scoreborden zijn gericht op het realiseren van strategische doelstellingen op lange termijn.
Gebruik
Dashboards worden meestal gebruikt door de lage en midden level management om beslissingen te nemen op een dagelijkse basis. Scorecards zijn een belangrijk instrument dat door het topmanagement wordt gebruikt om strategische beslissingen te nemen.

Samenvatting - Dashboard vs Scorecard

Het verschil tussen dashboard en scorecard is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het doel en de periode dat ze worden gebruikt voor. Dashboards kunnen worden gebruikt voor effectieve korte termijn besluitvorming en scorecards worden gebruikt als strategische management tools. Het gebruik van dashboards en scoreborden biedt toegang tot informatie voor een betere besluitvorming, het verbeteren van de communicatie en dienen als een nuttig analytisch instrument. Zo kunnen bedrijven zowel dashboards als scoreborden gebruiken, omdat ze niet wederzijds uitsluiten.

Referenties
1. Wijs, Lyndsay. 'Een nadere blik op scorecards en dashboards. " Dashboard Insight . N. p. , n. d. Web. 16 april 2017.
2. "Wat is dashboard voor business intelligence? - Definitie van WhatIs. com. “ SearchBusinessAnalytics . N. p. , n. d. Web. 16 april 2017.
3. “Perspectives. " Balanced Scorecard Institute. N. p. , n. d. Web. 17 april 2017.
4. "Wat is prestatie scorecard? - Definitie van WhatIs. com. “ SearchBusinessAnalytics . N. p. , n. d. Web. 17 april 2017.

Image Courtesy:
1. “Executive Dashboard” door CTSI-Global (CC BY 2. 0) via Flickr