Verschil tussen huidige prijs en constante prijs

Belangrijkste verschil - Huidige prijs versus constante prijs

BBP op basis van actuele prijs en constante prijs zijn twee sleutel veel gebruikte macro-economische indicatoren. Elk land berekent beide maatregelen als gevolg van hun verschillen; zij staan ​​ook algemeen bekend als nominale en reële bbp. De relatie tussen de huidige prijs en de constante prijs is dat de constante prijs van het BBP afkomstig is van de huidige prijs van het BBP. Het belangrijkste verschil tussen de huidige prijs en de constante prijs is dat BBP tegen de huidige prijs het BBP onveranderd is voor de effecten van de inflatie en tegen de huidige marktprijzen is terwijl BBP tegen constante prijs de < BBP aangepast voor de effecten van de inflatie.

INHOUD

1. Overzicht en sleutelverschil

2. Wat is de huidige prijs
3. Wat is constante prijs
4. Vergelijking naast elkaar - Huidige prijs versus constante prijs in tabelvorm
5. Samenvatting
Wat is de huidige prijs?

Het BBP tegen de huidige prijs is het BBP onveranderd voor de effecten van de inflatie; dus dit is tegen de huidige marktprijzen. Een andere naam voor het BBP tegen de huidige prijs is het

nominale BBP . BBP (Bruto binnenlands product) is de monetaire waarde van alle goederen en diensten die in een periode worden geproduceerd (kwartaal of jaarlijks). In het BBP wordt de productie gemeten naar gelang de geografische locatie van de productie. Het BBP tegen de huidige prijs kan worden berekend aan de hand van de volgende formule.

BBP = C + G + I + NX

Waar,

C = consumentenbesteding

G = overheidsuitgaven
I = investering
NX = netto uitvoer (Export - Import)
Figuur 01: BBP tegen actuele prijzen

In een breder economisch opzicht worden de output, inkomsten en uitgaven gelijk zoals de uitgaven van een persoon inkomsten worden in een andere wanneer de goederen en diensten (output) worden overgedragen. Als gevolg hiervan kunnen de onderstaande drie methoden gebruikt worden om aan het BBP tegen de huidige prijs te komen.

Uitvoermethode

Deze methode combineert de waarde van de totale productie die wordt geproduceerd in alle sectoren (primaire, secundaire en tertiaire) van de economie, met inbegrip van landbouw-, fabricage- en dienstverlenende industrieën.

Inkomstenmethode

De inkomstenmethode verzamelt alle inkomsten die in een jaar door de productie van goederen en diensten in de economie zijn ontvangen. Lonen en lonen uit dienstverband en zelfstandige dienstverlening, winst van bedrijven, rente voor kapitaalleners en huurprijzen aan grondeigenaren worden onder deze methode opgenomen.

Uitgavenmethode

Uitgavenmethode voegt alle uitgaven in de economie toe door huishoudens en bedrijven om goederen en diensten te kopen.

Wat is constante prijs?

BBP tegen constante prijs is het BBP aangepast voor de effecten van de inflatie en bekend als het

reële BBP . Inflatie vermindert de tijdswaarde van geld en vermindert de hoeveelheid goederen en diensten die in de toekomst kunnen worden gekocht. Daarom is het BBP tegen constante prijs lager dan het BBP tegen de huidige prijs. BBP tegen constante prijs wordt berekend als hieronder

Recht BBP = Nominale BBP / Deflator

Deflator is de inflatiemeting sinds het basisjaar (een geselecteerd vorig jaar waarin het BBP werd berekend). Het doel van het gebruik van de deflator is om de effecten van de inflatie te verwijderen.

E. g. Het reële BBP in 2016 wordt berekend aan de hand van de prijzen van 2015 als basisjaar. De inflatie is 4% en het nominale BBP van 2016 bedraagt ​​150.000.000 dollar. Het reële BBP is dus

Rechtstreeks BBP = $ 150, 000/1. 04 = $ 144, 23. 77

Figuur 02: BBP bij constante prijzen

BBP tegen constante prijs is een nauwkeuriger maatstaf van de economische status van een land, aangezien de inflatie de waarde van het geld verlaagt. BBP-groei en BBP per hoofd van de bevolking zijn vitale economische indicatoren die een aantal besluiten op nationaal niveau beïnvloeden; Het is daarom van groot belang dat deze op een nauwkeurig niveau worden gemeten.

Wat is het verschil tussen huidige prijs en constante prijs?

Huidige Prijs vs Constante Prijs

BBP tegen actuele prijs is het BBP onveranderd voor de effecten van de inflatie en is tegen de huidige marktprijzen.

BBP tegen constante prijs is het BBP aangepast voor de effecten van de inflatie. Synoniemen
Het BBP tegen de huidige prijs wordt ook aangeduid als het nominale BBP.
BBP tegen constante prijs wordt ook aangeduid als reële bbp. Formule
BBP tegen de huidige prijs wordt berekend als (BBP = C + G + I + NX).
Formule (Nominale BBP / Deflator) wordt gebruikt om het BBP tegen constante prijs te berekenen. Gebruik
BBP tegen de huidige prijs wordt niet veel gebruikt omdat het misleidend kan zijn door de effecten van de inflatie.
BBP tegen constante prijs wordt veel gebruikt als betrouwbare economische maatregel, aangezien het de daadwerkelijke toename van de economische activiteit beschouwt. Samenvatting - Huidige prijs vs constante prijs

Het verschil tussen de huidige prijs en de constante prijs hangt voornamelijk af of het BBP wordt berekend op basis van opgeblazen hoeveelheden of of de effecten van inflatie zijn verwijderd. Groei in het BBP tegen de huidige prijs betekent niet noodzakelijkerwijs een toename van de economische activiteit door de stijging van de prijs op basis van de inflatie. Groei in het BBP tegen een constante prijs behandelt deze beperking en dient als een betere aanduiding van de economische groei.

Download de PDF-versie van de huidige prijs versus de constante prijs

U kunt de PDF-versie van dit artikel downloaden en deze gebruiken voor offline doeleinden zoals per aanhalingstekens. Download hier PDF-versie hier Verschil tussen huidige prijs en constante prijs.

Referenties:

1.Segal, Troy. "Bruto binnenlands product - BBP. "Investopedia. N. p. , 17 mei 2017. Web. Beschikbaar Hier. 10 juli 2017.

2. "Nominale bbp. "Investopedia. N. p. , 02 okt. 2014. Web. Beschikbaar Hier. 10 juli 2017.
3. "Echte bruto binnenlands product (BBP). "Investopedia. N. p. , 03 okt. 2014. Web. Beschikbaar Hier. 10 juli 2017.
Image Courtesy:

1. "2015 BBP (nominaal) in de EU" Door Phoenix7777 - Eigen werkData bron: IMF Belangrijkste landenEU (CC BY-SA 4. 0) via Commons Wikimedia

2. "Europa-reële bbp-groei-2015" Door h - Eigen werk (CC BY-SA 4. 0) via Commons Wikimedia