Verschil tussen communisme en socialisme

Communisme versus socialisme

Het is waar dat communisme en socialisme ook gelijkenissen en verschillen hebben tussen hen. Het is interessant om te weten dat zowel socialisme als communisme collecties zijn van ideologische principes. Een van de fundamentele verschillen tussen socialisme en communisme gaat over hun aard. Het socialisme heeft veel te maken met het economische systeem, terwijl het communisme veel te maken heeft met het politieke systeem. Via dit artikel laten we de verschillen tussen deze twee ideologische situaties in de diepte onderzoeken.

Wat is het communisme?

Communisme is een ideologische houding waarin de eigendom eigendom is van de gemeenschap. Daarom kan men beweren dat het communisme zich richt op klasseloosheid. Communisme, zoals het socialisme gelooft in het beheer van de economie die geen geplande sociale controle gebruikt, maar met behulp van de betrokkenheid van gecentraliseerde organisaties om staatloosheid te bewerkstelligen. Communisme gelooft in de verdeling van goederen en diensten op basis van de behoeften van de mensen.

Hoewel zowel socialisme als communisme erop gericht zijn de klasseloze samenleving te bewerkstelligen, zijn hun benaderingsmethoden verschillend. Communisme gelooft in het bereiken van de klasseloze samenleving door een einde te maken aan kapitalisme en privé-eigendom, maar het socialisme doet het niet. Hiermee laten we ons door naar het socialisme.

Wat is socialisme?

Socialisme is een ideologische houding waarin de middelen, industrieën en transport door de staat eigendom moeten zijn en gecontroleerd worden. Hoewel zowel communisme als socialisme conceptueel zijn voor economische groei, streeft het socialisme naar collectieve sociale controle. Socialisme gelooft in het beheer van de economie met behulp van geplande sociale controle. Socialisme gelooft in de verdeling van goederen aan mensen op basis van hard werk. Het socialisme gelooft dat er een klasseloze samenleving wordt geboekt met kapitalisme en privé-eigendom.

Een van de belangrijkste verschillen tussen socialisme en communisme is hun methode van economische controle. Socialisten geloven dat economische controle kan worden veroorzaakt door de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen in de opstelling. Communisten, integendeel, geloven niet in de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen in de oprichting om economische controle teweeg te brengen. In feite geloven ze in het fenomeen van concentratie op kleine groepen mensen.

Wat is het verschil tussen communisme en socialisme?

Communisme en Socialisme:

Communisme: Communisme is een ideologische houding waarin de eigendom eigendom is van de gemeenschap.

Socialisme: Socialisme is een ideologische houding waarin de hulpbronnen, industrieën en transport door de staat eigendom moeten zijn en gecontroleerd worden.

Kenmerken van het communisme en het socialisme:

Focus:

Communisme: Het communisme concentreert zich meer op het politieke systeem ook op het economische systeem.

Socialisme: Het socialisme heeft veel te maken met het economische systeem.

Kapitalisme:

Communisme: Het communisme is van mening dat het verwijderkapitalisme de manier is om een ​​klasseloze samenleving te bereiken.

Socialisme: Het socialisme is van mening dat de klasmaatschappij zelfs door kapitalisten tot stand komt. Zo gelooft het socialisme in de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen om economische controle teweeg te brengen.

Distributie van goederen en diensten:

Communisme: De verdeling van goederen en diensten moet gebaseerd zijn op de behoeften van de mensen.

Socialisme: De verdeling van goederen naar mensen moet gebaseerd zijn op hard werk.

Methode van economische controle:

Communisme: Communisten geloven in het fenomeen van concentratie op kleine groepen mensen.

Socialisme: Socialisten geloven dat economische controle kan worden veroorzaakt door de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen in de opstelling.

Image Courtesy:

1. "Communistische Partij van de Russische Federatie bij Manezhnaya Square, Moskou, 2011-12-18" door Bogomolov. PL - Eigen werk. [CC BY-SA 3. 0] via Wikimedia Commons

2. "Libertarian Socialistische Vlag" van Philip Kanellopoulos- Eigen werk. [CC BY-SA 4. 0] via Wikimedia Commons