Verschil tussen cashflow en netto-inkomen

Cash Flow vs Net Income

kasstroom en netto-inkomen zijn termen die vaak in boekhouding gehoord worden. Mensen verwarren vaak tussen cashflow en inkomen denken dat het hetzelfde is. Maar in werkelijkheid zijn dit totaal andere begrippen, maar gerelateerd aan de beschikbaarheid van geld. Terwijl de kasstroom betrekking heeft op contant geld dat binnenkomt en uit de zakelijke activiteiten gaat, is de winst altijd wat er aan het einde van een boekjaar bij de eigenaar van een bedrijf blijft. Hoewel het de winst is die een bedrijfseigenaar meer geïnteresseerd is, is het in feite een cashflow die de levenslijn van een bedrijf is, omdat het ervoor zorgt dat er geld beschikbaar is voor dagelijkse operaties, evenals investeringen die worden gemaakt om kapitaalbates te genereren. Laten we het verschil zien tussen de kasstroom en het netto-inkomen.

Kasstroom en netto-inkomen zijn twee parameters die veel kunnen vertellen over de financiële gezondheid van een bedrijf. Deze twee kunnen duidelijk in de jaarrekening van het bedrijf worden gezien.

Cashflow

Voor degenen die rekeningen van een bedrijf opstellen, verwijst de kasstroom naar het bedrag dat een bedrijf ontvangt en besteedt in een bepaalde periode. U kunt de verkoop op krediet niet als cashflow nemen en het is eigenlijk het geld dat u heeft verzameld en tot uw beschikking heeft om op zaken te doen.

Nettoresultaat

Nettoresultaat, anderzijds, is de winst of het verlies dat wordt gegenereerd na alle kosten en kosten afgetrokken van de winst. Het netto inkomen is over het algemeen onderaan een financieel overzicht en gemakkelijk te lokaliseren.

Verschil tussen kasstroom en netto-inkomen
Het verschil tussen cashflow en netto-opbrengst komt voor bij de verkoop die geen geld heeft ingebracht in de verkoopkolom. Dit zorgt ervoor dat het netto inkomen meer is dan het eigenlijk is. Het geld is nog niet beschikbaar als cashflow en kan dus niet worden uitgegeven. Cash flow is dus geld binnenkomen en uitgaan, inkomen is cashflow minus alle uitgaven.

Kortom:

• Kasstroom en netto-inkomen zijn belangrijke parameters in het financieel memorandum van een onderneming

• Netto inkomen is het geld dat bij de eigenaar achterblijft aan het eind van een financieel jaar, terwijl de netto-stroom het geld is dat binnen en buiten het bedrijf loopt op een bepaald tijdstip

• De kasstroom geeft aan waar het geld vandaan komt en waar het in de vorm van uitgaven gaat. Aan de andere kant is het netto-inkomen een blote figuur onderaan een financieel overzicht