Verschil tussen vereniging en organisatie

Vereniging tegen Organisatie

In ons leven komen vele organisaties in ons leven en soms wordt het verwarrend om te onderscheiden tussen hen op basis van hun aard , omvang en doel. Een dergelijk type organisatie is vereniging. We weten dat er verschillende soorten verenigingen zijn zoals PETA, sportverenigingen, blinde verenigingen, alumni verenigingen enzovoort, maar wat scheidt organisaties uit organisaties.

Association

Zoals de naam al aangeeft, is een vereniging een soort organisatie waarbij mensen met gemeenschappelijke belangen op een platform samenkomen. Vereniging is ook een woord (zelfstandig naamwoord) dat vrij wordt gebruikt in het dagelijks gesprek waarin we de associatie van vrienden omschrijven. Het is een lichaam dat een groep mensen is die samenkomen om een ​​idee, sport of object te bevorderen. Vereniging is een zeer breed woord dat alle soorten allianties, competities, coöperaties, conventies, gildes, clubs, fellowships, vakbonden en conferenties omvat waar gelijkgezinde mensen voor een gemeenschappelijke oorzaak of interesse associëren.

Als we over een instituut praten, zijn we bezorgd over een vereniging georganiseerd om kunst of wetenschap of onderwijs in het algemeen te bevorderen. ASEAN is een vereniging van landen die zich inzetten voor economische en politieke samenwerking in Zuidoost-Azië. Alle soorten allianties en competities zijn op een manier verenigingen. We horen veel over de kamer van koophandel. Het is eigenlijk een vereniging van zakenlieden om bedrijfsbelangen te beschermen en te bevorderen. Er zijn professionele verenigingen die worden samengevoegd door beoefenaars van een bepaald beroep, zoals artsen, verpleegkundigen, advocaten, enz.

Organisatie

Organisaties zijn lichamen van personen die voor een bepaald doel zijn gevormd. Deze definitie houdt in dat verenigingen ook organisaties zijn. Er zijn verschillende entiteiten zoals bedrijven, overheden, niet-gouvernementele organisaties, internationale organisaties, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen en zelfs universiteiten. De woordorganisatie heeft verschillende betekenissen in verschillende contexten zoals zaken, sociologie, religie enz. Er zijn wereldlichamen zoals VN en WHO die organisaties zijn en er zijn kleine bedrijven, zoals partnerschappen die ook organisaties zijn. Organisaties zijn typisch doordat ze een duidelijke structuur en rollen en functies van kantoorhouders hebben. Voor management is een organisatie een instrument om een ​​doel te bereiken.

Kortom:

Verschil tussen vereniging en organisatie

• Organisatie is een structuur van mensen met goed gedefinieerde rollen en functies, terwijl een vereniging een groep mensen met gemeenschappelijke belangen is.

• Organisatie kan elke entiteit zijn van een klein bedrijf naar een wereldlichaam, terwijl een vereniging een verzameling mensen vormt die een alliantie voor een bepaald doel vormen. • WHO en VN zijn voorbeelden van organisaties, terwijl NAVO en ASDEAN voorbeelden zijn van verenigingen.