Verschil tussen argument en debat

Argument vs Debate

* Debat: formeel, opzettelijk, tegenstrijdige standpunten worden gehoord, besluit van democratisch middelen (stemming)

* Argument: meestal informeel, oneens, geschil, verhit, eindigt niet altijd in een beslissing

Argument en debat zijn twee termen die een groot aantal verschillen tussen hen tonen, hoewel ze lijken op zijn vergelijkbaar in hun connotaties. Een debat is een discussie over een publieke vraag in een vergadering. Een argument daarentegen is een discussie die wordt gekenmerkt door mondelinge meningsverschillen.

Een debat is een formele wedstrijd waarin sprekers van de tegenovergestelde zijkanten hun best doen om de bevestigende en negatieve kanten van een propositie vast te stellen. Kortom, het kan worden gezegd dat een debat een blote beraadslaging is. Een argument daarentegen is een proces van redenering. Kort gezegd kan men zeggen dat een argument een verklaring tegen een punt is.

Het is natuurlijk interessant om op te merken dat het woord 'debat' veranderingen in zijn betekenissen ondergaat als het wordt gebruikt als werkwoord. Het heeft het gevoel van 'in discussie of discussie te gaan' wanneer het als een werkwoord zonder voorwerp wordt gebruikt, zoals in de zin 'toen we opstaan ​​en de kamer verlieten, debatteerden de twee broers nog'. In deze zin vindt u dat het object niet wordt gebruikt en het woord 'debat' wordt gebruikt als werkwoord.

Het woord 'debat' geeft het gevoel van 'te betwisten of niet eens te zijn' als het wordt gebruikt als werkwoord met object zoals in de zin, 'hebben de leden van de welzijnsvereniging de bouw van het gebouw besproken in de kruising van wegen '. In deze zin vind je het object en het woord 'debat' wordt gebruikt als werkwoord.

Een tegenstelling daarentegen wordt gebruikt in de zin van een adres dat bedoeld is om iemand te overtuigen. Met andere woorden, het kan worden gezegd dat het woord 'argument' gebruikt wordt om een ​​overtuigende discussie voor te stellen. Het woord 'argument' impliceert soms een abstract of een samenvatting van een of ander prosa- of poëziewerk.