Verschil tussen Amiable en Amicable

Belangrijkste verschil - Amiable vs Amicable

Amiable en vriendelijk zijn twee bijvoeglijke naamwoorden die vergelijkbare betekenissen hebben; beide verwijzen naar prettig en vriendelijk gedrag. Er is echter een verschil tussen amiable en vriendelijk in gebruik. Het bijvoeglijk naamwoord amiable beschrijft vaak een persoon of sfeer, terwijl het bijvoeglijk naamwoord vriendelijk wordt gebruikt om een ​​relatie of interacties tussen mensen te beschrijven. Dit is het belangrijkste verschil tussen amiable en vriendschappelijke.

Wat betekent Amiable?

Het Amerikaanse erfenis woordenboek definieert vriendelijk als "Vriendelijk en aangenaam in de hand; goedaardig en sympathiek "en Oxford woordenboek definieert vriendelijk als" een vriendelijke en aangename manier hebben of laten zien ". Zoals uit deze definities blijkt, kan dit bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt om een ​​persoon met een vriendelijke houding te omschrijven. Bijvoorbeeld, professionals zoals receptionisten, sales assistants, stewardessen, verpleegkundigen, enz. Zijn verondersteld om vriendelijk te zijn.

Hoewel sommige grammatici beweren dat amiable alleen gebruikt wordt om mensen te beschrijven, wordt het soms ook gebruikt om te verwijzen naar gezellige en aangename dingen.

Hieronder staan ​​enkele zinnen die dit bijvoeglijk naamwoord gebruiken.

Hij leek alsof hij een vriendelijke, vriendelijke jonge man uit een gerespecteerde familie was.

Ondanks haar situatie had ze een vriendelijke en warme persoonlijkheid.

De vriendelijke jonge vrouw die ons bij de deur begroette, ontbrak.

De schurken in haar romans zijn altijd vriendelijk en hebben een donker verleden.

Iedereen beschreef hem als een vriendelijke man en weigerde te geloven dat hij iets te maken heeft met een moord.

De oude heer was vriendelijk en vriendelijk, en iedereen hield van hem,

Ik had een gezellig gesprek met onze nieuwe buurman.

Ze heeft een vriendelijke houding.

Wat betekent Amicable?

Amicable verwijst naar een beleefd en vriendelijk verlangen om onenigheid en conflict te voorkomen. Het wordt vaak gebruikt om interacties, relaties of situaties te beschrijven. Het Oxford-woordenboek definieert vriendschappelijk als "gekenmerkt door vriendelijkheid en afwezigheid van onenigheid" en het Amerikaanse erfenis woordenboek definieerde het als "gekenmerkt door of het tonen van vriendelijkheid of goede wil; vriendelijk".

Daarom wordt dit bijvoeglijk naamwoord gebruikt om relaties of interacties te beschrijven die anders zouden kunnen zijn om onvriendelijk te zijn. Bijvoorbeeld, een minnelijke breuk is het einde van een affaire, zonder enige discord of harde gevoelens; een minnelijke scheiding is een echtscheiding waar twee partijen vriendschappelijk tegen elkaar optreden.

Na vele uren van discussie konden ze een minnelijke overeenkomst bereiken.

Angelina's en Graham's huwelijk eindigde in een vriendschappelijke echtscheiding.

Waarom probeer je geen vriendelijke oplossing voor dit probleem te vinden?

Iedereen was opgelucht toen de twee mannen een minnelijke overeenkomst kwamen.

Ze hebben een minnelijke overeenkomst bereikt.

Wat is het verschil tussen Amiable en Amicable?

Definitie:

Amiable betekent vriendelijk en aangenaam ter beschikking.

Amicable betekent een beleefd en vriendelijk verlangen om onenigheid en conflict te vermijden.

Gebruik:

Amiable wordt gebruikt om mensen te omschrijven.

Amicable wordt gebruikt om interacties en relaties tussen mensen te omschrijven.

Image Courtesy:

"Lachende vrouw (11570325783)" Door Christopher Michel - Chicago (CC BY 2. 0) via Commons Wikimedia

"Black & White Handshake - Nog steeds van de film Color Blind (2009)" (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia