Verschil tussen algoritme en pseudocode

Algoritme vs Pseudocode

Een algoritme is gewoon een oplossing voor een probleem. Een algoritme geeft de oplossing voor een probleem als een goed gedefinieerde set van stappen of instructies. Pseudo-code is een algemene manier om een ​​algoritme te beschrijven. Pseudo-code gebruikt de syntaxis van een specifieke programmeertaal niet en kan daarom niet op een computer worden uitgevoerd. Maar het lijkt op de structuur van een programmeertaal en bevat ongeveer hetzelfde niveau van detail.

Algoritme

Een algoritme geeft een oplossing voor een bepaald probleem als een goed gedefinieerde reeks stappen. Een recept in een kookboek is een goed voorbeeld van een algoritme. Wanneer een computer wordt gebruikt voor het oplossen van een bepaald probleem, moeten de stappen naar de oplossing worden meegedeeld aan de computer. Dit maakt de studie van algoritmen een zeer belangrijk onderdeel in de informatica. Een algoritme wordt uitgevoerd in een computer door veel elementaire operaties te combineren, zoals toevoegingen en subtracties om complexere wiskundige operaties uit te voeren. Het vertalen van het idee van het algoritme in de computercode is echter niet rechtdoor. Speciaal, het omzetten van een algoritme in een taal met een laag niveau, zoals assemblage taal, kan heel vervelend zijn dan het gebruik van een taal op een hoog niveau, zoals C of Java. Bij het ontwerpen van een algoritme is het belangrijk om een ​​analyse te maken over de bronnen (zoals tijd en opslag) die door het algoritme vereist zijn. Notaties zoals grote O notatie worden gebruikt voor het uitvoeren van tijd- en opslaganalyse op algoritmen. Algoritmen kunnen uitgedrukt worden met natuurlijke talen, pseudocode, flowcharts, enz.

Pseudocode

Pseudocode is een van de methoden die kunnen worden gebruikt om een ​​algoritme te vertegenwoordigen. Het is niet geschreven in een specifieke syntax die wordt gebruikt door een programmeertaal en daarom niet in een computer kan worden uitgevoerd. Er zijn veel formaten gebruikt voor het schrijven van pseudocodes en de meeste van hen lenen enkele van de structuren van populaire programmeertalen, zoals C, Lisp, FORTRAN, enz. Ook wordt natuurlijke taal gebruikt bij het presenteren van details die niet belangrijk zijn. De meeste algoritmen worden gepresenteerd met behulp van pseudocode, omdat ze gelezen en begrepen kunnen worden door programmeurs die bekend zijn met verschillende programmeertalen. Sommige talen zoals Pascal hebben een syntax die veel overeenkomt met pseudocode, waardoor de transformatie van pseudocode naar de bijbehorende programmacode eenvoudiger wordt. Pseudocode maakt het mogelijk om beheersstructuren zoals WHILE, IF-THEN-ELSE, REPEAT-TOT, FOR, en CASE op te nemen, die aanwezig zijn in veel talen op hoog niveau.

Wat is het verschil tussen algoritme en pseudocode?

Een algoritme is een goed gedefinieerde reeks stappen die een oplossing voor een bepaald probleem biedt, terwijl een pseudocode een van de methoden is die gebruikt kan worden om een ​​algoritme te vertegenwoordigen.Hoewel algoritmen in natuurlijke taal kunnen worden geschreven, wordt pseudocode geschreven in een formaat dat nauw verband houdt met de taalstructuren van het hoge niveau. Maar pseudocode gebruikt geen specifieke programmeertaalsyntax en kan daarom worden begrepen door programmeurs die bekend zijn met verschillende programmeertalen. Bovendien kan het transformeren van een algoritme dat wordt gepresenteerd in pseudocode naar programmeringskode veel gemakkelijker zijn dan het omzetten van een algoritme dat in natuurlijke taal is geschreven.