Verschil tussen overspel en verzadiging

Owerspel vs Concubinage

Owerspel en concubinage zijn twee wettelijke termen die vaak gebruikt worden om personen aan te wijzen die zich bezighouden met andere relaties buiten hun huwelijk . Vanwege de soortgelijke contexten waarin ze in dienst zijn, wordt het vaak onjuist gedacht dat ze interchangeably of als synoniemen voor elkaar kunnen worden gebruikt. Echter, egbreuk en concubinage zijn twee verschillende termen die voor unieke concepten van zichzelf staan.

Wat is overspel?

Owerspel kan worden gedefinieerd als seksuele activiteiten buiten het huwelijk, dat door morele, juridische en maatschappelijke gronden tegenstrijdig wordt beschouwd. Hoewel de seksuele activiteiten die overspel en gevolgen hebben, variëren naargelang elke context, religie of samenleving, is het concept gelijk aan alle planken. In sommige culturen is overspel een ernstig misdrijf waarvoor zelfs de doodstraf, foltering of verminking op de overtreders wordt opgelegd, terwijl in andere samenlevingen overspel wordt beschouwd als een misdrijf, hoewel volgens de familierecht wordt overspel beschouwd als grond voor scheiding . Overheersing is ook een factor waarop in het geval van echtscheiding beslissingen kunnen worden genomen over kinderen, eigendomszaken en andere zaken.

In ultra-conservatieve landen zoals landen waarin de shariawet wordt beoefend, wordt steniging geïmplementeerd als straf voor overspel. In dergelijke gevallen wordt meestal de vrouw gestraft, terwijl de man soms ook gestraft kan worden. Volgens een verklaring van de werkgroep van de Verenigde Naties over discriminatie tegen vrouwen in de wet en de praktijk is overtreding als een strafbaar feit in strijd met de mensenrechten en daarom mag het niet worden beschouwd.

Wat is Concubinage?

Concubinage kan worden gedefinieerd als een interpersoonlijke relatie waarbij een individu betrokken wordt bij lopende seksuele activiteiten met een andere persoon aan wie zij niet getrouwd zijn of niet kunnen trouwen. De reden om niet te kunnen trouwen kan het gevolg zijn van de onverenigbaarheid van de sociale rangschikking of omdat beide van hen al getrouwd zijn. Concubinage is een praktijk die door de tijd is waargenomen. In het oude Rome kan een man een erkende, maar informele relatie met een andere vrouw dan zijn vrouw binnengaan, vaak van een lagere maatschappelijke positie die als een obstakel voor het huwelijk stond. Een vrouw die zich bezighoudt met dergelijke relaties werd aangeduid als een concubine of een concubine , en dit werd niet beschouwd als een afwijkende titel. Koningen en mannen met hoge sociale status in verschillende samenlevingen doorheen de geschiedenis waren bekend om veel vrouwen als hun consortsen te houden, en het was in de loop der tijd een aanvaardbare praktijk geweest.In de islam mag een man vier vrouwen als zijn vrouw nemen op grond dat hij hen met rechtvaardigheid en eerlijkheid kan behandelen.

Wat is het verschil tussen egbreuk en concubinage?

Owerspel en concubinage zijn twee woorden die soms gebruikt worden in relatie tot buiten-burgerlijke relaties. Er bestaan ​​echter verschillende verschillen tussen deze twee termen en het is handig om de exacte betekenis van de twee te kennen wanneer ze in verschillende contexten worden gebruikt.

• Owerspel is een overtreding en is een praktijk die moraal, sociaal en juridisch wordt vermeden. Concubinage wordt in bepaalde samenlevingen geaccepteerd.

• Overlijdendheid is aan seksuele activiteiten deelnemen met een andere partner dan een man of vrouw. Concubinage kan worden gedefinieerd als een interpersoonlijke relatie waarbij een persoon betrokken is bij lopende seksuele activiteiten met een persoon die niet getrouwd is met of niet kan trouwen als gevolg van hun sociale status, enz. • • overspel is een recent ingevoerd concept. Concubinage is in de praktijk sinds de vroegere dagen.

• overspel is een term die gebruikt wordt wanneer een buitenlandse vrouwelijke relatie door een vrouw wordt onderhouden. Concubinage is wanneer dergelijke relaties door een man worden gedragen.

Meer lezen:

1.

Verschil tussen ontrouw en overspel