Verschil tussen acute en obtuse hoek

Acute hoek versus Obtuse Angle

Hoeken worden gedefinieerd als de vorm gevormd door het kruispunt van twee rechte lijnen. De rechte lijnsegmenten worden de zijkanten genoemd, en het snijpunt staat bekend als de vertex. De grootte van een hoek wordt gemeten door de scheiding van de zijkanten rond de vertex. De hoekhoek kan ook wiskundig worden gedefinieerd als de verhouding tussen de boog die door de hoek en de boogstraal wordt gecreëerd.

Radianen zijn de standaard meeteenheid van hoeken, hoewel graden en grad ook worden gebruikt. Hoeken worden typisch gebruikt als een meting van rotatie of hoekscheiding.

Hoeken zijn een belangrijk concept in de studie van geometrie, en ze zijn geclassificeerd op basis van hun speciale eigenschappen. Een hoek is acuut als de grootte ervan kleiner is dan π / 2 rad of 90 ° (i.e. 0≤θ≤π / 2 rad). Een hoek heet een stompe hoek als de grootte ervan tussen π / 2 rad of 90 ° en π rad of 180 ° is.

Acute Angle Obtuse Angle

De andere kant van de stompe hoeken en de acute hoeken maken altijd reflexhoeken.

Wat is het verschil tussen Obtuse Angle en Acute Angle?

• Acute hoek is een hoek met een grootte kleiner dan π / 2 rad of 90 °

• Obtushoek is een hoek met een grootte tussen π / 2 rad of 90 ° en π rad of 180 °

• In andere woorden, een hoek tussen een rechte hoek en een rechte hoek staat bekend als een stompe hoek en een hoek minder dan een rechte hoek staat bekend als een scherpe hoek.