Verschil tussen acquisitiemethode en koopmethode

Overnamemethode versus aanschafmethode

Acquisitiemethode en aankoopmethode zijn boekhoudprocessen die in alle opzichten vrijwel hetzelfde zijn. De principes voor zowel de acquisitiemethode als de aankoopmethode zijn hetzelfde. Er is nauwelijks verschil tussen de twee.

De acquisitiemethode, de eerste die van kracht werd, was de standaardboekhouding. Aankoopmethode kwam later en wordt gebruikt voor een fusie of overname.

Bij de overnamemethode zijn er twee boekhoudmethodes: boekhoudkundige verwerking en fusierekening. De overname moet worden gewaardeerd tegen reële waarde. Bovendien moet het verschil tussen de aankoopprijs en de reële waarde worden opgenomen als goodwill.

De aankoopmethode heeft ook bepaalde functies die vergelijkbaar zijn met die van fusierekening. Deze methode helpt bij het hebben van een uniforme boekhoudmethode voor uitgaven in verband met aankoop.

Een van de belangrijkste verschillen tussen de aankoopmethode en de overnamemethode is dat de eerstgenoemde een meer discretionaire modus voor toewijzing van koopprijzen heeft. Aan de andere kant heeft de acquisitiemethode een meer marktgestuurde herkenningsmodus.

Bij de overnamemethode worden de bedrijfscombinaties weergegeven tegen de volledige reële waarde, die niet wordt weergegeven in een overnamemethode. De overnamemethode omvat ook minderheidsbelangen en onvoorziene gebeurtenissen, die mogelijk niet zichtbaar zijn in de overnamemethode. De overnamemethode zorgt voor een getrouwere weergave van immateriële activa, wat betekent dat de financiële overzichten transparanter zijn en relevanter zijn.

Met de aankoopmethode beschouwt het bedrijf dat de aankoop doet alleen het andere bedrijf als een investering. Hier kan het betaalde bedrag hoger zijn dan de reële marktwaarde. Dit is hetzelfde met de acquisitiemethode, waarbij een bedrijf een ander koopt voor het uitbreiden van zijn eigen bedrijf.

Samenvatting

1. De acquisitiemethode, de eerste die van kracht werd, was de standaardvorm van de boekhouding. Aankoopmethode kwam later en wordt gebruikt voor een fusie of overname.
2. Bij de overnamemethode zijn er twee boekhoudmethodes: boekhoudkundige verwerking en fusierekening. De overname moet worden gewaardeerd tegen reële waarde. Bovendien moet het verschil tussen de aankoopprijs en de reële waarde worden opgenomen als goodwill.
3. Aankoopmethode helpt bij het hebben van een uniforme boekhoudmethode voor uitgaven in verband met aankoop.
4. De aankoopmethode heeft een meer discretionaire modus voor toewijzing van aankoopprijzen. Aan de andere kant heeft de acquisitiemethode een meer marktgestuurde herkenningsmodus.
5. In de overnamemethode worden de bedrijfscombinaties weergegeven tegen de volledige reële waarde.