Verschil tussen Verilog en VHDL

Verilog versus VHDL

Verilog en VHDL zijn talen met hardware-beschrijving die worden gebruikt om programma's voor elektronische chips te schrijven. Deze talen worden gebruikt in elektronische apparaten die de basisarchitectuur van een computer niet delen. VHDL is de oudste van de twee en is gebaseerd op Ada en Pascal, waardoor eigenschappen van beide talen worden geërfd. Verilog is relatief recent en volgt de codeermethoden van de C-programmeertaal.

VHDL is een sterk getypte taal en scripts die niet sterk getypt zijn, kunnen niet compileren. Een sterk getypeerde taal zoals VHDL staat niet toe dat de vermenging of werking van variabelen met verschillende klassen wordt toegestaan. Verilog gebruikt zwak typen, wat het tegenovergestelde is van een sterk getypte taal. Een ander verschil is de hoofdlettergevoeligheid. Verilog is hoofdlettergevoelig en zou een variabele niet herkennen als de gebruikte toepassing niet overeenkomt met wat eerder was. Aan de andere kant is VHDL niet hoofdlettergevoelig en kunnen gebruikers de behuizing vrij wijzigen, zolang de tekens in de naam en de volgorde hetzelfde blijven.

Over het algemeen is Verilog gemakkelijker te leren dan VHDL. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de populariteit van de programmeertaal C, waardoor de meeste programmeurs bekend zijn met de conventies die in Verilog worden gebruikt. VHDL is een beetje moeilijker om te leren en te programmeren.

VHDL heeft het voordeel dat het veel meer constructies heeft die helpen bij modellering op hoog niveau en dat de werkelijke werking van het geprogrammeerde apparaat weerspiegelt. Complexe gegevenstypes en -pakketten zijn zeer wenselijk bij het programmeren van grote en complexe systemen, die mogelijk veel functionele onderdelen bevatten. Verilog heeft geen concept van pakketten en alle programmering moet worden uitgevoerd met de eenvoudige gegevenstypen die door de programmeur worden geboden.

Ten slotte mist Verilog het bibliotheekbeheer van programmeertalen voor software. Dit betekent dat Verilog programmeurs niet toestaat de benodigde modules in afzonderlijke bestanden te plaatsen die tijdens de compilatie worden aangeroepen. Grote projecten op Verilog kunnen in een groot en moeilijk te traceren bestand terechtkomen.

Samenvatting:

1. Verilog is gebaseerd op C, terwijl VHDL is gebaseerd op Pascal en Ada.

2. In tegenstelling tot Verilog is VHDL sterk getypt.

3. Ulike VHDL, Verilog is hoofdlettergevoelig.

4. Verilog is eenvoudiger te leren in vergelijking met VHDL.

5. Verilog heeft zeer eenvoudige gegevenstypen, terwijl VHDL gebruikers toestaat om complexere gegevenstypen te maken.

6. Verilog mist het bibliotheekbeheer, zoals dat van VHDL.