Verschil tussen ongedefinieerd en nul helling

Ongedefinieerd versus Nul helling

Helling, in wiskunde, is de stijging of ren tussen twee punten op een gegeven lijn. Helling meet ook de "steilheid" van de lijn. De helling bestaat uit twee paar punten of coördinaten die worden weergegeven door variabelen in de vorm van de letters "X" en "Y. "Elke verandering in variabele" Y "beïnvloedt de" X "-variabele.

De helling, lijnen en punten zijn uitgezet op een kaart met gehele getallen (zowel positief als negatief) op zowel de "X" - als de "Y" -as. De nul wordt in het midden van de grafiek geplaatst en ligt in de kruising van zowel de "Y" - als de "X" -as. Het systeem dat wordt gebruikt om aan te geven waar de lijnen worden getekend, is het Cartesiaanse systeem. De helling wordt vaak gebruikt bij wiskundige woordproblemen, met name lineaire vergelijkingen.

Hellingen worden op veel verschillende gebieden gebruikt, zoals economie, architectuur en constructie, trendanalyse en interpretatie in sociale, gezondheids- en marktsituaties. Alles wat een schaal en een grafiek vereist, kan worden gebruikt om de helling te meten. Ook is er in het dagelijks leven overal een helling. Alles met inbegrip van steilheid of een hoek in alledaagse objecten of observaties kan worden gemeten met behulp van de formule voor de helling.

De formule voor het vinden van de helling is "M" (staat voor de helling) die gelijk is aan het quotiënt van (Y2 - Y1) over (X1 - X2). In deze situatie vertegenwoordigen de "Y" -variabelen de teller en hetzelfde geldt voor de "X" -variabelen die de noemer vertegenwoordigen. Gewoonlijk wordt de helling vaak uitgedrukt als positief of negatief (variabelen zijn vaak gehele getallen). Er zijn echter gevallen dat de variabelen in beide "X" - en "Y" -coördinaten gelijk kunnen zijn aan de waarde nul. In deze situaties treedt een niet-gedefinieerde en nul-helling op als de teller of noemer gelijk is aan nul.

In een helling met nul is de teller nul. Dit betekent dat de "Y" -punten (Y1 en Y2) een verschil van nul tussen de variabelen produceren. Nul gedeeld door een niet-nul noemer resulteert in nul. Dit resulteert ook in een rechte, horizontale lijn in de grafiek die noch langs de X-as stijgt noch daalt. Tussen de twee punten verandert "Y" niet, maar "X" neemt toe. De lijn wordt evenwijdig getekend met de X-as. Hoewel de helling nul is, is het nog steeds een bepaald getal in vergelijking met de ongedefinieerde helling.

Een ongedefinieerde helling wordt gekenmerkt door een rechte, verticale lijn in de grafiek met de "X" -coördinaten zonder een bestaande waarde van de helling. In deze situatie is het verschil tussen de twee "X" -punten gelijk aan nul. De "X" -coördinaat, die de noemer is, levert ondanks de waarde van de teller een ongedefinieerd antwoord op.Het is een regel dat alles dat door nul wordt beslist een ongedefinieerde waarde is, omdat niets door nul kan worden gedeeld. De lijn in de ongedefinieerde helling beweegt niet naar links of rechts langs de Y-as.

Het tekenen en tekenen van de helling, of deze nu nul, ongedefinieerd, positief of negatief is, heeft betrekking op twee punten en een lijn. Sommige mensen koppelen pijlpunten aan de lijn om de richting van de lijn aan te geven. De punten op de coördinaten moeten zwart worden gemaakt om op de snijpunten van beide variabelen te wijzen.

Samenvatting:

1. Een ongedefinieerde helling wordt gekenmerkt door een verticale lijn, terwijl een helling nul een horizontale lijn heeft.
2. De ongedefinieerde helling heeft een nul als de noemer, terwijl de nul-helling een nulverschil als een teller heeft.
3. De nul-helling heeft een bepaalde waarde (die nul is), terwijl de ongedefinieerde helling geen concrete waarde kan hebben waardoor de waarde niet bestaat.
4. De nul-helling wordt bepaald door de "Y" -variabelen (als een verschil tussen de variabelen), terwijl de ongedefinieerde helling op dezelfde manier wordt bepaald door de "X" -variabele.