Verschil tussen therapie en counseling

Therapie vs Counseling

Therapie en Counseling zijn twee woorden die vaak verward worden als woorden die dezelfde betekenis aanduiden. Streng gezien is er een verschil tussen de twee woorden. Het woord 'therapie' wordt gebruikt in de zin van 'behandeling' zoals in de uitdrukkingen 'muziekterapie', 'yoga therapie' en dergelijke. Aan de andere kant wordt het woord 'counseling' gebruikt in de zin van 'psychoanalyse'. Dit is het belangrijkste verschil tussen de twee woorden.

Het is belangrijk om te weten dat counseling allen over advies gaat. Het is de psychoanalyse van een persoon in een poging om hem te helpen uit moeilijke situaties in het leven. Counseling is eigenlijk nodig op verschillende niveaus van het menselijk leven. Een student heeft advies nodig op het college of de universiteit, een ontluikende werknemer heeft advies nodig op de werkplek, en een echtpaar heeft soms hulp nodig om de dingen goed te stellen.

Daarentegen is therapie niets anders dan de behandeling die bedoeld is om de lichaamsconditie of de fysieke conditie in te stellen tegen de aanval van ziekten of aandoeningen. Yoga therapie richt zich op de concentratie van de geest omdat de geest de oorzaak is van alle nood. Vandaar dat de gedachte te allen tijde in balans moet worden gehouden. Het woord 'therapie' wordt in de andere woorden gebruikt, zoals 'fysiotherapie' en 'muziektherapie'.

Aan de andere kant hoort counseling niet op het behandelen van een persoon, maar leidt het tot het begeleiden van een persoon naar het begrip van het leven en de uitdagingen ervan. Counseling helpt een persoon om het verloren vertrouwen te herwinnen. Therapie daarentegen helpt een persoon om zijn verloren gezondheid te herwinnen.

Met andere woorden, het kan gezegd worden dat counseling de houding ten opzichte van het leven vormt, terwijl therapie de gezondheid van een persoon vormt. Dit zijn de belangrijke verschillen tussen de twee woorden, namelijk therapie en counseling.