Verschil tussen Still en Till

Still vs Till

Still and Till zijn twee woorden in de Engelse taal die vaak verward zijn als woorden denotatie van dezelfde betekenis. Streng gezien zijn ze twee verschillende woorden die gekenmerkt worden door verschillende betekenissen.

Het woord 'nog steeds' heeft de betekenis van 'even nu' zoals in de zin 'hij heeft nog steeds koorts'. Dit geeft alleen de betekenis van 'hij heeft zelfs koorts'. Aan de andere kant geeft het woord 'tot' niet de betekenis van 'zelfs nu'. Dit is het belangrijkste verschil tussen de twee woorden.

In feite geeft het woord 'tot' de betekenis van 'tot' zoals in de zin 'ik kan niet spreken tot hij komt'. Dit geeft alleen de betekenis 'ik kan niet spreken tot het moment dat hij komt'. Dit laat zien dat zowel de woorden 'nog' als 'tot' kunnen worden gebruikt als zeer effectieve bijwoorden.

Kijk naar de twee zinnen

1. Het regent nog steeds.

2. Ik kan niet uitgaan tot de regen stopt.

In de eerste zin geeft het gebruik van het woord 'nog' de betekenis van 'verder' of 'zelfs nu'. In de tweede zin geeft het gebruik van het woord 'tot' de betekenis van 'tot de periode' of 'tenzij'.

Het woord 'nog steeds' wordt soms gebruikt in de zin van 'overblijfselen zoals het is' of 'zonder beweging of beweging' zoals in de zin 'hij stond stil'. In deze zin kun je zien dat het woord 'nog' wordt gebruikt in de zin van 'zonder beweging of beweging'.

In sommige gevallen wordt het voorwoord 'tot' voorafgegaan door het voorvoegsel 'un' zoals bij de vorming van het woord 'tot'. Aan de andere kant neemt het woord 'nog' zelden een voorvoegsel in de vorming van nieuwe woorden. Het is belangrijk om het gebruik van de twee bijwoorden te begrijpen, namelijk tot en met nog steeds.