Verschil tussen stapel en hoop

Stack vs Heap

Stack is een geordende lijst waarin insertie en verwijdering van lijstitems alleen in één uiteinde kan worden, genaamd de top. Om deze reden wordt stapel beschouwd als een Last in First out (LIFO) datastructuur. Heap is een speciale data structuur die is gebaseerd op bomen en het voldoet aan een speciaal eigendom genaamd de heap eigenschap. Ook een hoop is een volledige boom, wat betekent dat er geen spleten zijn tussen de bladeren van de boom i. e. In een volledige boom wordt elk niveau ingevuld voordat u een nieuw niveau aan de boom toevoegt en de knooppunten in een bepaald niveau worden van links naar rechts gevuld.

Wat is Stack?

Zoals eerder vermeld, is stapel een datastructuur waarin elementen worden toegevoegd en verwijderd van slechts één uiteinde genaamd de top. Stacks maken slechts twee fundamentele bewerkingen genaamd push and pop mogelijk. De push-operatie voegt een nieuw element toe aan de bovenkant van de stapel. De pop-operatie verwijdert een element van de bovenkant van de stapel. Als de stapel al vol is, wordt een stap-overloop beschouwd als een push-operatie wordt uitgevoerd. Als een popoperatie op een reeds lege stapel wordt uitgevoerd, wordt dit beschouwd als een stapelonderbreking. Vanwege het kleine aantal operaties die op een stapel kunnen worden uitgevoerd, wordt het beschouwd als een beperkte data structuur. Bovendien, volgens de manier waarop de push- en pop-operaties zijn gedefinieerd, is het duidelijk dat elementen die laatste in de stapel werden toegevoegd, eerst uit de stapel gaan. Daarom wordt stapel beschouwd als een LIFO datastructuur.

Wat is Heap?

Zoals eerder vermeld, is heap een complete boom die voldoet aan de heapeigenschap. Heap eigenschap bepaalt dat als y een kinderknooppunt van x is, dan moet de waarde opgeslagen in knooppunt x groter zijn dan of gelijk zijn aan de waarde opgeslagen in node y (i. E. Waarde (x) ≥ waarde (y)). Deze eigenschap impliceert dat het knooppunt met de grootste waarde altijd bij de wortel zou worden geplaatst. Een hoop die is gebouwd met behulp van deze eigenschap heet een max-hoop. Er is een andere variatie van de heapeigenschap die de omgekeerde hiervan aangeeft. (i. e. waarde (x) ≤ waarde (y)). Dit impliceert dat het knooppunt met de kleinste waarde altijd bij de wortel geplaatst zou worden, dus een min-hoop genoemd. Er is een breed scala aan operaties uitgevoerd op hopen zoals het vinden van minimum (in min-hopen) of maximum (in max-hopen), het verwijderen van minimum (in min-hopen) of maximum (in max-hopen) -heaps) of afnemende (in min-heaps) sleutel, enz.

Wat is het verschil tussen Stack and Heap?

Het belangrijkste verschil tussen stapels en hopen is dat terwijl stapel een lineaire datastructuur is, is de hoop een niet-lineaire datastructuur. Stack is een geordende lijst die volgt op de LIFO-eigenschap, terwijl de hoop een complete boom is die de heapeigenschap volgt.Bovendien is stapel een beperkte datastructuur die slechts een beperkt aantal bewerkingen ondersteunt als push en pop, terwijl de hoop een breed scala aan operaties ondersteunt, zoals het vinden en verwijderen van de minimum of maximum, het verhogen of verlagen van de sleutel en het samenvoegen.