Verschil tussen spelling en uitspraak

Spelling vs Uitspraak

Spelling en Uitspraak zijn twee woorden die menen dezelfde betekenis en gebruik te hebben. Strikt gezien is er een verschil tussen de twee woorden, spelling en uitspraak. Spelling verwijst naar de rangschikking van letters in een woord. Aan de andere kant verwijst uitspraak naar de methode van articulatie of de methode om een ​​bepaald woord te artikuleren. Dit is het belangrijkste verschil tussen de twee woorden.

Zowel spelling als uitspraak zijn belangrijk om een ​​woord te krijgen. Spelling is belangrijk om de andere persoon te laten begrijpen wat u hebt geschreven. Tegelijkertijd is uitspraak belangrijk om de andere persoon te laten begrijpen wat je spreekt. Dit is een ander belangrijk verschil tussen spelling en uitspraak.

Met andere woorden, spelling is belangrijk schriftelijk, terwijl de uitspraak zeer belangrijk is, terwijl het Engels spreekt. Verkeerde uitspraak leidt tot verkeerd of soms onduidelijk begrip van de taal. Zo ook verkeerde spelling leidt ook tot verkeerd begrip van de geschreven taal.

Spelling is meer bezorgd over de letters die in een woord worden gebruikt. Aan de andere kant is de uitspraak meer te maken met de intonatie van de letters van een woord. Met andere woorden, elke brief heeft een bijzondere intonatie waardoor het uitgesproken moet worden. Daarom moet de intonatie juist zijn als de uitspraak juist moet zijn. Anderzijds gaat spelling meer over de volgorde van de letters die bij de constructie van een woord gebruikt worden.

Als de volgorde van de letters die bij de constructie van een woord gebruikt worden verkeerd gaat, gaat de spelling verkeerd. Verkeerde spelling ziet er lastig uit. Op dezelfde manier maakt verkeerde uitspraak de taal erg lastig om te luisteren. Spelling kan worden beoefend door te schrijven, terwijl uitspraak kan worden beoefend door te lezen of te spreken. Dit zijn de verschillen tussen spelling en uitspraak.