Verschil tussen Spraak en Debat

Spraak vs Debat

Hoewel zowel debat als spraak als formele adressen voor een publiek kunnen worden gezien, is er een belangrijk verschil tussen deze twee typen adressen. Laten we eerst het basisidee achter elk woord begrijpen. Een toespraak is een formeel gesprek dat voor een groep mensen wordt gemaakt. Een toespraak wordt gemaakt door een enkel individu, waarin hij zijn gedachten, ideeën en standpunten uiten. Toespraken vinden plaats in verschillende instellingen. Een debat daarentegen is ook een formeel adres dat meer dan één individu omvat. Het belangrijkste verschil tussen een toespraak en een debat is dat in een toespraak een individu zijn ideeën uitmaakt. In een debat is het een uitwisseling van twee tegenovergestelde standpunten in de vorm van een discussie. Via dit artikel laten we het verschil tussen een toespraak en een debat in de diepte onderzoeken.

Wat is een Speech?

Een speech kan worden begrepen als een formeel adres voor een publiek . Wanneer een speech wordt gemaakt, presenteert de spreker zijn ideeën, gedachten en standpunten over een enkel onderwerp aan een publiek. Dit is eenzijdig omdat alleen een enkel standpunt wordt gedeeld. Toespraken vinden plaats in verschillende instellingen. Bijvoorbeeld in politieke campagnes, in scholen en universiteiten presenteren verschillende sprekers hun ideeën.

Een toespraak kan informatief zijn omdat het kennis kan geven aan het publiek over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld, wanneer deskundigen uit verschillende disciplines toespraken maken, bieden ze nieuwe inzicht in de luisteraar. Ook kan een toespraak bewustwording creëren over veel benodigde sociale problemen in de samenleving. Bijvoorbeeld, toespraken over seksueel geweld, aids en de opwarming van de aarde zorgen voor meer bewustzijn van het grote publiek. Een debat is echter een beetje anders dan een toespraak.

Wat is een debat?

Een debat is een formele discussie over een bepaald onderwerp tussen twee sets individuen die tegenstrijdige standpunten hebben . Anders dan bij een toespraak waarin een enkele mening wordt gepresenteerd, kunnen we in een debat verschillende meningen over een enkel onderwerp horen. Een debat kan zelfs worden begrepen als een uitgebreide vorm van argument die plaatsvindt voor een publiek, waar de individuen hun standpunt bewijzen en een poging doen om de tegenovergestelde houding te bestrijden.

Debatten vinden plaats in verschillende instellingen, zoals in het parlement, openbare vergaderingen, vergaderingen, enz. Het bijzondere kenmerk van een debat is dat het meer conflicterende informatie bevat over een onderwerp, in plaats van een enkel standpunt. Dit wijst erop dat hoewel beide spraak en debat formele adressen zijn, er verschillen bestaan ​​tussen deze twee rassen.

Wat is het verschil tussen Spraak en Debat?

Definities van Spraak en Debat:

Spraak: Een speech kan worden begrepen als een formeel adres voor een publiek.

Debat: Een debat is een formele discussie over een bepaald onderwerp tussen twee sets van individuen die tegenovergestelde standpunten hebben.

Kenmerken van Spraak en Debat:

Deelnemers:

Spraak: Een toespraak is gemaakt door een individu.

Debat: In een debat is er meer dan één persoon betrokken.

Bekeken:

Spraak: Een speech concentreert zich op een enkel standpunt.

Debat: In een debat worden tegenovergestelde standpunten gepresenteerd.

Uitwisseling van ideeën:

Spraak: In een toespraak is er minder ruimte voor een interactief proces van uitwisseling van ideeën.

Debat: In een debat is er een uitwisseling van ideeën tussen de individuen, waar ze proberen de standpunten van het tegenstander te verzetten.

Images Courtesy:

  1. Spraak van Kennisland (CC BY-SA 2. 0)
  2. HUJI Verkiezingsdebat door Het Israël Project (CC BY-SA 2. 0)