Verschil tussen slaaf en dienaar

Slave vs Servant

Voordat de burgeroorlog in Amerika uitbrak, was het gebruikelijk voor mensen die rijk waren en voor degenen die behoren tot de hogere klassen van de samenleving om slaven en bedienden te houden. De termen werden bijna verwisselbaar gebruikt, en deze klasse van mensen zou kunnen worden gekocht of verkocht als persoonlijke eigendom. Een man zou slaven kunnen erfen als zijn andere voorouderlijke eigendom. Ondanks overeenkomsten in bedienden en slaven waren er echter ook verschillen die in dit artikel zullen worden gemarkeerd.

Een slaaf is een individu die gedwongen is te werken tegen zijn wil. Hij wordt behandeld als een persoonlijke eigendom van zijn meester of eigenaar en hij kan worden gekocht en verkocht zoals elk ander item. De instelling van de slavernij is erg oud, en het was in Amerika rampzalig, terwijl de zwarten als slaven werden behandeld tot de uitbraak van de burgeroorlog. Een slaaf moest werken voor zijn meester, en hij kreeg zelfs geen financiële compensatie voor zijn arbeid. Hij had geen rechten en was nooit vrij. In feite heeft een zoon de slaven van zijn vader geërfd toen zijn vader stierf.

Dienaar

Het woordbediende in dit artikel verwijst naar huisbedienden en de ingeklede bedienden die in de vroege jaren veel voorkomend waren in Amerikaanse kolonies.Slechte mensen in Afrikaanse landen kregen gratis reis naar de Amerikaanse kolonies, en ze moesten voor 4-7 jaar werken voor de meesters die hen kochten voordat ze vrijheid konden krijgen. Dergelijke bedienden moesten hard werken voor hun meesters voor de duur van hun contracten, maar waren uiteindelijk vrij. Deze klasse van mensen bestond uit de armen, de daklozen, ontvoerde en weeskinderen. Zij zijn afgesproken om te werken voor de meester die ze voor de duur van hun contract waren verkocht en in ruil voor eten, kleding en schuilden ingestemd. Ze kunnen door hun meesters worden verkocht aan een andere persoon. Zij kregen arm huisvesting en voedsel en veel kwamen tijdens de serwituut af, omdat ze streng overtreden werden door overtreding.

Wat is het verschil tussen slaaf en dienaar?

• Veel bedienden leefden een leven als die van slaven, maar ze waren na het einde van hun contract hoopvol op vrijheid.

• Gehoorzaamheid is de essentie van slavernij, terwijl de dienst de essentie van de serwiteit is.

• Iedereen die zijn diensten aanbiedt is een dienaar, terwijl iemand die gehoorzaamheid aanbiedt, een slaaf is.

• Een dienaar is vrij om te werken voor de gekozen meester, terwijl een slaaf gedwongen is om tegen zijn wil te werken.