Verschil tussen rituele en traditie

Ritueel versus traditie

Elke maatschappij en cultuur heeft een reeks rituelen en tradities die het verschillend maken van anderen. Dit zijn ongewette wetten en normen met betrekking tot gedrag en actie bij interactie met anderen in de samenleving. Deze rituelen en tradities hebben ook betrekking op gebeurtenissen en ceremonies die in die samenleving worden gevolgd, met name in relatie tot religie. Er zijn veel overeenkomsten tussen ritueel en traditie die mensen verwarren. In dit artikel wordt geprobeerd de subtiele verschillen tussen ritueel en traditie te benadrukken om twijfels in de gedachten van lezers te verwijderen.

Rituele

In elke samenleving worden belangrijke functies, gebeurtenissen, ceremonies, festivals, enz. Gekenmerkt door bepaalde handelingen of een reeks handelingen die worden beschouwd als een symbolische waarde. Rituelen worden bijna religieus gezien, omdat ze in de meeste gevallen een religieuze steun hebben en daarom belangrijk worden beschouwd voor individuen in de samenleving. Het is de aanwezigheid van rituelen die een evenement formele en traditionele maken.

In de Hindoese religie moet een jongen een ritueel genaamd Yagyopavit Sanskar (ook wel Janeu Sanskar in sommige delen van India) ondergaan, waar zijn hoofd is geschoren en hij is gemaakt om een ​​koord te dragen over zijn schouder, beide handelingen hebben symbolische waarden. Dit lijkt iets op doop voor christenen die de inleiding tot een individu aanduidt in Christianity .

Traditie

Een traditie is een handeling, gedrag of geloofssysteem dat van de ene generatie naar de andere in een maatschappij of cultuur wordt overhandigd en die een bijzondere betekenis heeft voor de leden van de maatschappij. Tradities werden meestal doorgegeven in de vorm van folklore of verhalen voor de toekomstige generaties om de moraal eraan te herinneren. De begrippen eenheid, medelijden , vriendschap, valor, loyaliteit , enz. zijn tradities die van de ene generatie naar de andere zijn overgegaan.

Tradities hebben geholpen bij het binden van een samenleving die als stof fungeert die over het sociale spectrum loopt. Tradities helpen individuen in een samenleving om te weten hoe ze optreden en gedragen wanneer ze met anderen interageren. Het is de definitie die Edward Shils in zijn boek "Tradities" heeft gepresenteerd, dat de traditie iets is dat door het verleden tot het heden afgegeven wordt, dat een universeel aanvaarde definitie van dit concept is geworden.

Wat is het verschil tussen ritueel en traditie?

• Traditie is een generieke term die een breed scala aan dingen en concepten omvat die door de ene generatie naar de andere worden overhandigd.

• Ritueel is een handeling of een reeks handelingen die worden uitgevoerd of waargenomen in een samenleving bij gelegenheden, evenementen, festivals en ceremonies. Deze rituelen hebben een symbolische waarde en hebben ook een religieuze basis.

• Een handdruk om anderen te groeten is een ritueel, terwijl de praktijk om de senioren te eerbiedigen en respecteren is een traditie.

Lees meer: ​​

1. Verschil tussen rituelen en ceremonies

2. Verschil tussen religieuze en seculiere rituelen

3. Verschil tussen Douane en Tradities

4. Verschil tussen cultuur en traditie