Verschil tussen protocol en etiquette

Protocol versus Etiquette

Hoewel protocol en etiquette zijn niet ongebruikelijk. Een blik op de definities van beide termen heeft de neiging om een ​​of andere vorm van verwarring voor te stellen, met name wanneer men het verschil tussen de twee probeert te identificeren. Dit komt omdat de twee termen worden geïnterpreteerd om een ​​reeks regels en normen te betekenen die het gedrag van mensen beïnvloeden. Gezien de dubbelzinnigheid in deze interpretatie is het belangrijk om een ​​basisidee te hebben van het onderscheid tussen beide termen voordat ze verder gaan om hun definities uitvoerig te onderzoeken. Zo, denk aan etiquette als een reeks normen en conventies die sociaal gedrag regelen. Protocol verwijst daarentegen naar de gedragscode of het gedrag dat voor overheids- en internationale ambtenaren wordt voorgeschreven. Laten we eens kijken.

Wat is Etiket?

De term Etiquette is afgeleid van de Franse taal en wordt gedefinieerd als de de gebruikelijke code van beleefd gedrag of de hedendaagse conventies, vormen, manieren, regels of ceremonies die sociaal gedrag regelen . Deze code of reeks conventies en manieren worden erkend als aanvaardbaar en vereist in maatschappelijke relaties. Dergelijke regels of normen zijn niet beperkt tot de interacties van de samenleving in het algemeen, maar omvatten ook relaties binnen een sociale of professionele groep. Zo verwijst etiquette bijvoorbeeld ook naar de gedragscode of ethiek die in bepaalde beroepen zoals de medische of juridische beroep wordt voorgeschreven. Deze code van ethiek zal de praktijk en de acties van dergelijke professionals in hun interacties met elkaar regelen. Houd er rekening mee dat het doel van Etiquette niet alleen de 'dos' en 'don'ts' van beleefd gedrag of goede manieren moet voorschrijven, zoals hoe u aan tafel kunt zitten, hoe u kunt eten of hoe u kunt converseren andere mensen. In plaats daarvan is het onderliggende doel van Etiquette om beleefde, respectvolle mensen te produceren die een goed gedrag, beleefd, waardig en respectvol aantonen. Etiquette wil vooral ervoor zorgen dat mensen met respect worden behandeld en getoond. Een voorbeeld hiervan is een gesprek tussen twee mensen. Etiquette vereist dat u wacht tot een persoon zijn / haar uitleg, vertelling of uitdrukking van een zicht aflegt alvorens uw eigen gedachten of opinie over die kwestie uit te drukken. Een persoon onderbreken terwijl hij / zij nog steeds onbeleefd en onbeleefd praat, is geen aanvaarde norm van etiquette.

Niet spreken tot de andere afwerkingen een etiquette zijn

Wat is Protocol?

Zoals eerder vermeld, is het Protocol als Etiquette, maar op een meer officieel en internationaal niveau.Traditioneel wordt het gedefinieerd als het

Etiquette van de diplomatie en zaken van de staat . Dit betekent dat het Protocol de gedragscode, de ceremoniële vormen, de hoffelijkheid en de procedure vormt die aanvaard en vereist is voor interacties tussen staatshoofden, overheids- en / of diplomatieke ambtenaren. Protocollen nemen een serieuzere rol in omdat ze regels bevatten waarin wordt aangegeven hoe bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd en hoe de overheids- en internationale ambtenaren zich moeten voeren. Net als bij Etiquette stelt een protocol het juiste, formeel en beleefd gedrag vast dat door bovengenoemde ambtenaren onderhouden moet worden. In tegenstelling tot etiquette, die het beleefde gedrag van de samenleving in het algemeen regelt, concentreert het Protocol zich op het gedrag van overheid en / of diplomatieke ambtenaren, waaronder staatshoofden.

Protocollen vergemakkelijken de soepele interactie tussen dergelijke ambtenaren, het uiteindelijke doel om onnodige confrontatie of disharmonie te vermijden. Voorbeelden van dergelijke regels zijn de wijze waarop diplomatieke ceremonies worden uitgevoerd, waarbij respect wordt gegeven voor een staatshoofd en dergelijke. Dit vertegenwoordigt een interpretatie van het protocol. De term protocol heeft ook een juridische connotatie. Zo verwijst het juridisch naar een internationale overeenkomst die een verdrag of conventie wijzigt of aanvult. Verder wordt de term ook gebruikt om het eerste ontwerp van een verdrag of ander diplomatiek document te vermelden.

Protocol is de etiquette van diplomatie en zaken van de staat

Wat is het verschil tussen Protocol en Etiquette?

Samenvattend verwijzen de termen etiquette en protocol naar een reeks regels, conventies en normen die het gedrag van mensen in het algemeen en in bepaalde situaties regelen. Ze verschillen in termen van hun invloedssfeer en de aard van de regels.

• Definitie van protocol en etiquette:

• Etiquette verwijst naar de

gebruikelijke code van sociaal gedrag of liever een systeem van aanvaarde regels, conventies en normen die beleefd gedrag en interacties tussen de samenleving regelen. Het bevat ook de reeks normen en ethiek die het gedrag van beroepsorganisaties zoals het medisch en / of rechtspersoon regelen. • Protocol, daarentegen, verwijst naar de

gedragscode en gedrag inzake diplomatie en de zaken van de staat. Het vormt een reeks regels, formulieren, ceremonies en procedures die door hun diplomatieke en overheidsdiensten in hun internationale betrekkingen met staten worden nagekomen en aangenomen. • Andere betekenissen van Protocol: • In een protocol wordt ook verwezen naar een juridisch document, meer in het bijzonder een internationale overeenkomst die een verdrag of een verdrag aanvult of wijzigt.

Foto's Hoffelijkheid:

Sprekend door Ilya (CC BY-SA 2. 0)

Vergadering van de Internationale Vereniging voor Waterkrachtkoppeling (CC BY 2. 0)