Verschil tussen perfecte en onvolmaakte competitie

Perfect vs Imperfect Competition

Concurrentie is zeer vaak en vaak erg agressief op een vrije markt waar een groot aantal kopers en verkopers elkaar met elkaar in wisselwerking hebben . Economische theorie beschrijft een aantal concurrerende structuren die rekening houden met de verschillen in het aantal kopers, verkopers, verkochte producten en prijzen. Er zijn twee extreme vormen van concurrentievoorwaarden op de markt; namelijk perfect competitief en onvolkomen competitief. Het volgende artikel geeft een duidelijk overzicht van elk type marktconforme structuren en geeft een uitleg over hoe ze van elkaar afwijken.

Wat is perfecte competitie?

Perfecte concurrentie is waar de verkopers binnen een markt geen duidelijk voordeel hebben over de andere verkopers, aangezien zij een homogeen product tegen vergelijkbare prijzen verkopen. Er zijn veel kopers en verkopers, en omdat de producten zeer vergelijkbaar van aard zijn, is er weinig concurrentie, aangezien de koper's behoeften kunnen worden voldaan door de producten die door een verkoper op de markt worden verkocht. Aangezien er een groot aantal verkopers zijn, heeft elke verkoper een kleinere marktaandeel, en het is onmogelijk voor een of weinig verkopers om te domineren in een dergelijke marktstructuur.

Perfecte concurrerende marktplekken hebben ook zeer lage belemmeringen voor toegang; elke verkoper kan de markt betreden en het product verkopen. De prijzen worden bepaald door de krachten van vraag en aanbod en daarom moeten alle verkopers overeenkomen met een vergelijkbaar prijsniveau. Elk bedrijf dat de prijs verhoogt tegen concurrenten zal marktaandeel verliezen, aangezien de koper gemakkelijk kan overstappen naar het product van de concurrent.

Wat is onvolmaakte competitie?

Onvolledige concurrentie zoals het woord suggereert is een marktstructuur waarin de voorwaarden voor perfecte concurrentie niet tevreden zijn. Dit verwijst naar een aantal extreme marktomstandigheden waaronder monopolie, oligopolie, monopsonie, oligopsonie en monopolistische concurrentie. Oligopolie verwijst naar een marktstructuur waarin een klein aantal verkopers concurreren met elkaar en een vergelijkbaar product aanbiedt aan een groot aantal kopers. Aangezien de producten zo gelijksoortig zijn, is er sprake van sterke concurrentie tussen marktpartijen en hoge toegangsbelemmeringen, aangezien de meeste nieuwe bedrijven het kapitaal, technologie om te starten, niet hebben.

Een monopolie is waar een bedrijf de gehele markt zal regelen en 100% marktaandeel zal behouden. Het bedrijf in een monopoliemarkt heeft controle over het product, de prijs, de kenmerken, enz. Deze bedrijven hebben meestal een gepatenteerd product, eigen kennis / technologie of toegang tot een belangrijke bron. Monospsony is waar er veel verkopers in de markt zijn met maar één koper en oligopsony is waar er een groot aantal verkopers en een klein aantal kopers zijn. Monopolistische concurrentie is waar 2 bedrijven op een markt verkochte gedifferentieerde producten verkopen die niet als substituten voor elkaar kunnen worden gebruikt.

Perfect tegen onvolmaakte concurrentie

Perfecte en onvolkomen competitieve markten zijn zeer verschillend van elkaar in termen van de verschillende marktomstandigheden die moeten worden voldaan. Het belangrijkste verschil is dat op een perfect concurrerende markt de concurrentievoorwaarden veel minder intens zijn dan elke andere vorm van onvolmaakte concurrentie. Bovendien is een perfect concurrerende marktstructuur gezonder omdat kopers over voldoende mogelijkheden beschikken om uit te kiezen en zijn er derhalve niet onder druk om een ​​of meerdere producten te kopen en verkopers kunnen in en uitkomen zoals zij dat willen, wat tegengesteld is aan de meeste marktomstandigheden binnen een onvolkomen competitieve markt.

Samenvatting

• Er zijn twee extreme vormen van concurrentievoorwaarden op de markt; namelijk perfect competitief en onvolkomen competitief.

• Perfecte concurrentie is waar de verkopers binnen een markt geen duidelijk voordeel hebben over de andere verkopers, aangezien zij een homogeen product tegen vergelijkbare prijzen verkopen.

• Onvolkomen concurrentie zoals het woord suggereert is een marktstructuur waarin de voorwaarden voor perfecte concurrentie niet tevreden zijn. Dit verwijst naar een aantal extreme marktomstandigheden waaronder monopolie, oligopolie, monopsonie, oligopsonie en monopolistische concurrentie.