Verschil tussen aardgas en propaan

Aardgas versus propaan

Twee van de meest voorkomende soorten brandstof zijn aardgas en propaan. Beide gassen hebben vergelijkbare kenmerken, maar zijn ook verschillend van elkaar.

Zowel aardgas als propaan worden gebruikt als alternatieve brandstoffen voor vele toepassingen zoals residentieel gebruik (koken, verwarmen en drogen) en voor voertuigen. Als gassen kunnen beide in verschillende tijdsperioden de lucht in gaan. Bovendien zijn ze reukloos en smaakloos in hun pure vorm. Dit maakt ze gevaarlijk in situaties van lekkage, omdat ze explosies kunnen veroorzaken met een ontstekingsbron en hoge concentraties. Ze kunnen ook zuurstofgebrek veroorzaken als ze in een afgesloten ruimte lekken.

Omdat beide gassen geurloos zijn maar zeer vluchtig en explosief zijn, worden ze behandeld als een geur om mensen te waarschuwen voor hun aanwezigheid of de mogelijkheid van lekkage. Dit wordt gedaan door een zwavelverbinding toe te voegen.

Omdat ze beide gassen zijn, worden ze vaak opgeslagen in gecomprimeerde tanks. Dit soort opslag komt vaker voor bij propaan; aardgas wordt gecomprimeerd of via leidingen geleverd.

Aardgas, zoals de naam al aangeeft, is een van nature voorkomend gas. Het is een gasvormige fossiele brandstof die wordt verzameld van het aardoppervlak door het te pompen uit olie- en aardgasvelden. Aardgas is een mengsel van gassen dat grotendeels bestaat uit methaan en sporen van butaan, ethaan, propaan, pentaan, waterstofsulfide, koolstofdioxide, stikstof en vele andere. Het wordt gemeten in kubieke voet of kubieke meter.

Anderzijds is propaan een zuiver gas of een zuivere stof. Het kan worden afgeleid van olie- of aardolieverfijning of aardgasverwerking. Het wordt verzameld nadat het is gescheiden van andere componenten en gedistilleerd als een zuivere stof. Het wordt gemeten in liters of liters.

Aardgas kan in drie soorten worden ingedeeld: gecomprimeerd aardgas (CNG), vloeibaar aardgas (LNG) en een niet-gecomprimeerde vorm. Als brandstof is aardgas een schonere brandende brandstof, wat betekent dat het bij het verbranden geen schadelijke stoffen in de lucht afgeeft. Aan de andere kant is propaan herkenbaar in zijn vloeibaar gemaakte vorm, bekend als vloeibaar petroleumgas of LPG. Wanneer dit type gas wordt verbrand, geeft het bepaalde verontreinigende stoffen af ​​en kan het de smaak van het voedsel beïnvloeden.

Aardgas kan lichter of zo licht zijn als natuurlijke lucht. In het geval van een lek of dissipatie, "stijgt" het en verdwijnt snel. Propaan is daarentegen zwaarder en compacter in vergelijking met lucht en aardgas. Wanneer het wordt vrijgegeven, daalt propaan naar beneden en verzamelt zich in een ruimte. Het verdampt niet zo snel in de lucht als aardgas. Dit "gedrag" maakt het kwetsbaarder voor beton en kan een explosief risico opleveren.

Aardgas heeft vaak de vorm van gas, terwijl propaan meestal in vloeibare vorm is. Propaan is ook krachtiger en produceert meer energie en warmte in vergelijking met aardgas. Het voordeel van aardgas is dat het minder kost om te kopen.

Propaan kan eenvoudig in een tank worden samengeperst en door een klep worden gedecomprimeerd. Aan de andere kant is aardgas moeilijker te comprimeren en moet het een hogere compressiesnelheid hebben in vergelijking met propaan.

Samenvatting:

1. Zowel aardgas als propaan zijn gassen die voor veel soortgelijke doeleinden als brandstof worden gebruikt.
2. Aardgas is een mengsel van verschillende gassen. Het hoofdbestanddeel is methaan met sporen van andere gassen zoals: butaan, ethaan, propaan, pentaan en andere. Propaan is daarentegen een puur gas. Het is een component van aardgas.
3. Aardgas is afgeleid van de grond en komt van nature voor. Propaan is een product van het raffinageproces en de verwerking. Het wordt dan gescheiden en gedestilleerd.
4. Als brandstof wordt aardgas als schoner gekarakteriseerd omdat het bij het verbranden geen schadelijke stoffen afgeeft. Ondertussen laat propaan sommige verontreinigende stoffen in de lucht en voedsel vrij wanneer het wordt gebruikt.
5. Aardgas is lichter of hetzelfde gewicht als lucht en dissipeert snel. Het stijgt wanneer het wordt vrijgegeven. Propaan is daarentegen zwaarder en compacter dan aardgas en lucht. Meestal "verzamelt" het zich onderaan en concentreert zich. Dit maakt propaan een meer risicovol gas dat kan ontploffen.
6. Propaan heeft meer energie, een hogere verbranding en is krachtiger dan aardgas.