Verschil tussen Mohammed en Allah

Mohammed versus Allah

Allah en Mohammed zijn twee centrale figuren in de islam, een wereldwijde religie. Islam is ook bekend als het moslimgeloof.

In de islam is Allah de allerhoogste god of godheid. Hij is de Schepper en wordt beschreven als de 'enige echte God'. "Het is de naam die de opperste godheid koos om Zichzelf in de Koran te identificeren. Allah is de moslim tegenhanger van de joodse Yahweh en de christelijke God de Vader.

Allah wordt beschouwd als waar, perfect en uniek van andere wezens. Anders dan de christelijke oppergod, kan Allah niet worden beschouwd als een "de vader" of enige bijgevoegde namen of figuren, omdat Hij boven alle andere wezens staat. Islam leert dat het onaanvaardbaar is om Allah met andere wezens te vergelijken, tenzij in Allah's rol als Schepper en opperste godheid.

Aan de andere kant is Mohammed een echte persoon die leefde en stierf. In de islam is hij een profeet, boodschapper en leider. Hij is ook de grondlegger van de islam. Zijn naam betekent 'lovenswaardig'. "In de islamitische traditie is hij de laatste en belangrijkste profeet van Allah.
Hij staat bekend onder vele scheldwoorden als "De profeet van Allah" en het "Zegel van de profeten. “

Andere religieuze profeten zoals Adam, Noach, Abraham, Mozes en Jezus worden ook als profeten beschouwd, maar Mohammed geniet een prominente status en erkenning in de islam. Deze speciale status biedt hem ook de positie om bemiddelaar te zijn tussen Allah en een moslim. Moslims zien hem ook als een rolmodel in het leven en in het geloof.

Mohammed werd geboren in Mekka voor een prominente en krachtige familie. Hij was al vroeg in het leven wees en werd opgevoed en beschermd door zijn grootvader. Hij had een gezin - een vrouw, twee zonen en vier dochters.

Hij ontving visioenen (bekend als Ayah of Tekenen van God) van Allah of van de engel Gabriël. Het wezen verkondigde dat er één en slechts één God is. Andere visies en openbaringen volgden. De getranscribeerde versie van deze openbaringen is de Koran. In deze visie staat Mohammed ook bekend als de "ontvanger van de Koran. "De Koran is de belangrijkste bron voor moslimgeloof en levensstijl.

Vanwege zijn prediking in de richting van het monotheïsme, werd Mohammed vervolgd en verdreven uit Mekka. Hij en zijn volgelingen vestigden zich in Medina na botsen met lokale Mekkaanse stammen. Behalve dat hij een profeet was, was Mohammed ook een bekwame militaire leider. Hij leidde moslims in vele invallen, veldslagen en veroveringen.

Veel niet-moslims verwarren Allah en Mohammed vanwege hun prominente plaats in het islamitische geloof. Niet-moslims gaan ervan uit dat de twee figuren hetzelfde station hebben en dezelfde behandeling krijgen. Volgens de Islamitische leringen en tradities moet Allah worden aanbeden als de ene en ware God.Aan de andere kant vereist Mohammed, als de profeet van Allah, het hoogste respect en de hoogste eer. Bovendien worden Mohammed en andere profeten altijd vermeld met de zin "vrede zij met hem" als een teken van eerbied.

Samenvatting:

1. Allah en Mohammed zijn centrale figuren in de islam. Allah is de allerhoogste god in de islamitische eredienst, terwijl Mohammed zijn profeet en boodschapper is.
2. Het belangrijkste verschil tussen Allah en Mohammed is dat Allah de Schepper is en Mohammed de schepping (in uitbreiding, de grondlegger van de islam).
3. Moslims geven aanbidding aan Allah en hoog respect voor Mohammed. Respect wordt ook gegeven aan andere profeten die vóór Mohammed kwamen. Dit wordt herkend door de uitdrukking "vrede zij met hem" toe te voegen wanneer hun namen worden genoemd.
4. Mohammed heeft een speciale en prominente positie in de islam omdat hij de grondlegger van de islam is. Hij is de laatste profeet en boodschapper, wat de vervulling van Allah's andere openbaringen en profeten betekent.
5. Andere profeten uit de joods-christelijke traditie zijn inbegrepen als profeten van Allah. Zij zijn Adam, Noach, Abraham, Mozes en Jezus.
6. De Koran is het product van Allah's openbaringen aan Mohammed.