Verschil tussen MOU en MOA

MOU vs MOA

MOA en MOU zijn beide termen die kunnen worden aangeduid als parapluovereenkomsten die vaak in de activiteiten van een organisatie worden gebruikt in combinatie met een andere entiteit. Hoewel soms wisselvallig gebruikt worden, zijn MOA en MOU twee verschillende afspraken die voor verschillende dingen staan.

Wat is MOA?

MOA of Memorandum of Agreement is een overeenkomstsovereenkomst dat bestaat uit twee partijen die samenwerken op een eerder afgesproken project. Ook bekend als een coöperatieve overeenkomst, een MOA helpt twee entiteiten samenwerken om overeenstemming te bereiken over de doelstelling. Het is een schriftelijke afspraak tussen twee partijen en kan gebruikt worden tussen individuen, overheden, gemeenschappen of agentschappen als een handig hulpmiddel voor erfgoedprojecten. Een ander doel voor MOA is in geschillenbeslechting waar het duidelijk het geschil identificeert en de methode om het conflict op te lossen, terwijl ook een overeenkomst wordt opgesteld die de betrokken partijen samenwerkend of afzonderlijk zal bijdragen aan het oplossen van het geschil. Een MOA is ook handig in zakelijke partnerschappen, waarin de voorwaarden en verantwoordelijkheden van elke partner worden uiteengezet, bindende termen en voordelen.

Wat is MOU?

Een MOU of een Memorandum of Understanding beschrijft een convergentie van de wil tussen twee of meer partijen. Het is een multilaterale of bilaterale overeenkomst die een beoogde gemeenschappelijke actielijn aangeeft. Gebruikt in gevallen waarin de betrokken partijen geen wettelijk afdwingbare overeenkomst kunnen of niet kunnen impliceren, is een MOU ook bekend als een meer formele alternatief voor een gentleman's agreement. Er zijn vier juridische elementen, ook wel de vier hoeken van een bindend contract genoemd. Deze elementen zijn overweging, aanbod, intentie en acceptatie. In het privaatrecht wordt de term MOU ook gebruikt als synoniem voor een intentieverklaring.

MOU's worden vaak gebruikt om relaties tussen nauwgezette bedrijven, agentschappen of afdelingen te definiëren. In het Verenigd Koninkrijk wordt in dit document een concordaat genoemd. In de volkerenwetgeving vallen echter MOU's onder de categorie verdragen en moeten daarom geregistreerd worden onder de verdragen van de Verenigde Naties. Het MOU betekent echter niet dat het een juridisch bindend of niet bindend document is, aangezien de bedoeling van de ondertekenaars moet worden onderzocht.

Wat is het verschil tussen MOA en MOU?

Terwijl MOA en MOU beide termen zijn die gebruikt worden om overeenkomsten te verwijzen, zijn er een aantal verschillen tussen MOA en MOU die ze onderscheiden.

• Een MOU is meer formele overeenkomst dan MOA die het brede spectrum van het algemene doel omschrijft.

• Een MOA is een voorwaardelijke overeenkomst en is niet noodzakelijk juridisch bindend. Een MOU, maar niet noodzakelijk juridisch bindend, is een bilaterale of multilaterale overeenkomst tussen partijen.

• MOU is de eerste stap om te begrijpen tussen twee partijen. MOA is een gedetailleerder document dat alle details en clausules van de oorspronkelijke overeenkomst herzien en herdefinieert.

• MOA is bindender dan een MOU en draagt ​​een belangrijker engagement.

Gerelateerde berichten:

  1. Verschil tussen MOA en AOA