Verschil tussen moderatie en bemiddeling

Moderatie vs Bemiddeling

Moderatie is een woord dat zeer vaak gebruikt wordt in termen van consumptie van alcoholische dranken. Het is ook een woord dat ons doet denken aan schadelijke effecten van overmaat van alles in het leven. Echter, er is een andere betekenis van moderatie, en dat is de rol die de gastheer speelt van een debat of een talk show. Veel mensen verwarren gematigd met bemiddeling door hun gelijkenissen. Het is echter geen geschilbeslechting, dat is het doel van moderatie, en dit zal duidelijk zijn, aangezien dit artikel de verschillen tussen moderatie en bemiddeling wil definiëren.

Moderatie

Moderatie verwijst naar het vermijden van overmaat in alle aspecten van het leven, hoewel het drinkt waar dit woord meestal wordt gebruikt. Drinken in gematigdheid is wat de meeste artsen suggereren op hun octrooien omdat overmatig alcoholgebruik kan leiden tot vele soorten ziekten. Dit artikel gaat echter over moderatie die wordt uitgevoerd door de gastheer van een geplande discussie, of het nu in een school of in een presidentiële verkiezing. Moderator in een debat moet niet alleen efficiënt tijdbeheer verzorgen, maar ook effectief communiceren. Dit vereist ook een basiskennis van het onderwerp van het debat.

Succesvolle moderatie zorgt ervoor dat kleine argumenten tussen deelnemers niet uit de hand gaan en in lelijke spat worden. Het betekent ook dat de deelnemers worden onderbroken om de tijd efficiënt te beheren. Soms moet de moderator de meningen van de deelnemers afwijken en ook onderbreken tussen elkaar om ze op de baan te houden, zodat ze niet wegkomen van het onderwerp van het debat. Moderatie betekent ook dat deelnemers gelijke tijd en kans geven om hun standpunten uit te drukken.

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatief geschillenbeslechtingsproces dat zowel geld als tijdbesparing voor de strijdende partijen is. Bemiddeling wordt gedaan door een neutrale derde die zich richt op het oplossen van het geschil door de partijen in een geschil aan te moedigen om tot een onderhandelingstafel te komen en een oplossing te vinden. Bemiddelaars vereisen vaardigheden zoals geduld en een neutrale benadering tegen alle partijen die betrokken zijn bij het geschil. Bemiddeling is een ADR die de voorkeur geniet door meer en meer bedrijven deze dagen om lange vertragingen en hoge kosten die verband houden met rechtszaken te vermijden.

Moderatie vs Bemiddeling

• Moderatie vermijdt iets in overmaat, op alle gebieden van het leven, terwijl bemiddeling een geschillenbeslechtingsmechanisme is.

• In conventies en debatten houdt moderatie in dat de deelnemers het onderwerp van debat houden en de tijd tussen hen beheren.

• Moderatie betekent ook dat de deelnemers niet toelaten om af te wijken van het onderwerp van het debat.

• Moderatie vereist effectieve communicatievaardigheden, terwijl bemiddeling de mediator vereist om partijen in een geschil aan te moedigen om naar de onderhandelingstafel te komen, om een ​​oplossing te vinden die wederzijds aanvaardbaar is.