Verschil tussen Koine Grieks en modern Grieks

Koine Grieks versus modern Grieks

Ongeveer 15 miljoen mensen over de hele wereld, vooral in Griekenland en Cyprus, spreken Grieks.

De taal van het Grieks is gedurende vele eeuwen ontwikkeld. Koine Grieks was de taal die werd gesproken tijdens de post-klassieke oudheid (300 voor Christus tot 300 na Christus). Koine Grieks is ontwikkeld vanuit het Attische dialect. Er wordt gezegd dat Koine Greek werd ontwikkeld binnen de legers van Alexander de Grote. Koine kan worden gezegd dat het het eerste bovenregionale dialect in Griekenland is en diende als een spreektaal voor het Midden-Oosten en het oostelijke Middellandse Zeegebied tijdens de Romeinse periode. Koine kan worden genoemd als de directe voorouder van het moderne Grieks. Deze taal wordt ook wel bijbels, nieuwtestamentisch of patristisch Grieks genoemd, omdat het de taal is die in het Nieuwe Testament en de kerkvaders wordt gebruikt.

De grammatica en uitspraak van het moderne Grieks heeft sporen in Koine Grieks. De periode van Koine Grieks kan een overgangsperiode worden genoemd. Hoewel Koine Greek in het begin identiek was aan klassiek Grieks, is te zien dat de taal in de latere perioden meer leek op het moderne Grieks dan op het oude Grieks.

Bij het vergelijken van de twee Griekse talen was Koine Greek veel praktischer dan academisch. Hoewel het moderne Grieks nu wordt gebruikt, bevat het elementen van academische sporen. Koine Greek heeft een vereenvoudigde grammatica en de constructie van de zin was eenvoudig. Terwijl Koine Grieks wordt beschouwd als de taal van het leven, kan modern Grieks worden aangeduid als de taal van de boeken.

Er zijn enkele verschillen in de grammatica tussen Koine Grieks en modern Grieks. In Koine is de toekomende tijd teruggetrokken, wat betekent dat alternatieve vormen niet aanwezig zijn. Maar in het geval van modern Grieks, komt de toekomende tijd veelvuldig voor. Modern Grieks is in principe gebaseerd op demotisch Grieks en heeft ook eigenschappen van katharevousa.

Samenvatting:

1. De taal van het Grieks is gedurende vele eeuwen ontwikkeld. Koine Grieks was de taal die werd gesproken tijdens de post-klassieke oudheid.
2. Koine Grieks is ontwikkeld vanuit het Attische dialect. Modern Grieks is in principe gebaseerd op demotisch Grieks en heeft ook eigenschappen van katharevousa.
3. De grammatica en uitspraak van het moderne Grieks heeft sporen in Koine Grieks.
4. Er zijn enkele verschillen in de grammatica tussen Koine Grieks en modern Grieks.
5. Bij het vergelijken van de twee Griekse talen was Koine Greek veel praktischer dan academisch.
6. Koine kan worden genoemd als de directe voorouder van het moderne Grieks.