Verschil tussen intelligentie en wijsheid

Intelligentie vs Wijsheid

* Intelligentie is de capaciteit om kennis te verwerven en toe te passen.

* Wijsheid is de verzamelde kennis die het vermogen geeft om te onderscheiden of te beoordelen wat waar, recht of blijvend is; geeft het gezond verstand; geeft inzicht.

Er is een schat van een verschil tussen de twee termen, namelijk intelligentie en wijsheid. Intelligentie wordt normaal gezien geïnterpreteerd als de hoeveelheid informatie die in het menselijke brein is verzameld. Wijsheid aan de andere kant is de intelligentie die we krijgen in het proces van het leren van de fouten die we plegen.

Intelligentie integendeel impliceert de oorzaak van alles wat onberispelijk wordt uitgevoerd. Als een jongere persoon in staat is om fouten te voorkomen, horen we meestal de beroemde zin 'hij is verstandig buiten zijn jaren'. Er wordt dus begrepen dat wijsheid niets anders is dan intelligentie in persoonlijke ervaring. Alles wat je moet doen in het verkrijgen van wijsheid is hoe het best is om geen fouten te maken nadat je ze heeft gepleegd.

Een van de belangrijkste verschillen tussen intelligentie en wijsheid is dat intelligentie de kennis is die wordt verkregen zonder een fout te maken, terwijl wijsheid de kennis is die wordt verkregen door fouten te maken.

U kunt ook wijsheid op een andere manier definiëren. Het is helemaal juist om wijsheid te definiëren als intelligentie die wordt gebruikt. Het zou natuurlijk betekenen dat als intelligentie niet goed gebruikt wordt dan wordt u niet beschouwd als een man met wijsheid.

Als een persoon zeer intelligent maar niet wijs genoeg wordt beschouwd, betekent dat dat de persoon niet leert van de fouten die hij heeft gemaakt. Zijn intelligentie overleeft gewoon op de kennis die hij opgedaan heeft door de paar fouten die hij niet heeft gemaakt.

Het toont nogmaals aan dat een man met wijsheid uiteraard ook voldoende intelligentie moet hebben. Dit komt doordat hij veel kennis heeft opgedaan door fouten te maken en daardoor ook intelligentie in het proces te krijgen, omdat hij misschien kennis had gekregen, zelfs door niet dezelfde fouten te maken. Het is belangrijk om op te merken dat wijsheid niet kan worden geleerd waar er intelligentie wordt opgedaan wanneer er iets wordt geleerd.